İthalat İhracat Uzmanı Nedir?

İthalat İhracat Uzmanı Nedir?

İthalat İhracat Uzmanı Ne Demek?

İthalat ihracat uzmanı, dış ticaret ile ilgilenen firmalarda görev yapan, ithalat ve ihracat işlemlerinin gümrük mevzuatı ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak gerçekleşmesini sağlayan kişidir.

İthalat İhracat Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

İthalat ihracat uzmanı, ithalat ve ihracat operasyonlarında aktif rol alır. Bu noktada gümrük işlemleri ile ilgili evrakları ve sözleşmeleri hazırlamakla ve takip etmekle görevlidir. İthalat ihracat uzmanının diğer görevleri şu şekildedir;

  • Müşteriler ile sürekli iletişimde kalıp müşterilerin işlemlerini yürütmek,
  • Müşteri portföyü oluşturmak ve portföydeki müşterileri korumak,
  • Gerekli analizleri yaparak pazar, müşteri, tüketici ve rakipler hakkında rapor hazırlamak,
  • Sipariş almak ve alınan siparişleri nakliye ve teslim aşamasına kadar takip etmek,
  • Ticaret gerçekleştirilen ülkelerin ekonomisini yakından takip etmek,
  • Ürün ve hizmetlerin kârlılıkları hakkında analizler yapmak ve rapor hazırlamak,
  • Doğru tanıtım ve pazarlama araçlarını tespit ederek satış hedeflerine ulaşmak,
  • Satış ve faaliyetleri değerlendirip raporlaştırmak,
  • Ticaret yapılan ülkelerde düzenlenen etkinliklere katılmak.

İthalat İhracat Uzmanı Olmak İçin Gerekenler

İthalat ihracat uzmanı olabilmek için gerekli akademik eğitimlerin alınmasının yanı sıra sektörde de yeterli mesleki deneyime sahip olmak gerekir. Ayrıca ithalat ihracat uzmanı olacak kişinin sayısal veriler ve grafikler hakkında bilgi sahibi olması, yabancı para ve piyasalara hakim olması, dış ticarete konu olan ülkelerin pazarlarını yakından tanıması gerekir.

İthalat İhracat Uzmanı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

İthalat ihracat uzmanı olmak için üniversitelerin Dış Ticaret, Uluslararası İlişkiler, İktisat ve İşletme gibi bölümlerinden mezun olunmalıdır. İlgili bölümlerde en az lisans düzeyinde eğitim alınmalıdır.