Kalite Elemanı Nedir?

Kalite Elemanı Nedir?

Kalite Elemanı Olmak için Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Kalite elemanı olmak için gerekli eğitim düzeyi, sektöre ve görev tanımına göre değişebilir. Birçok firma ve sektör için teknik lise veya meslek yüksekokulunun iş kolu ile alakalı bölümlerinden mezun olmak yeterlidir. Bazı kalite departmanları görev, sorumluluklara ve görev için gereken bilgi düzeyine göre lisans mezunu kalite departmanı elemanı ihtiyacı duyabilir. Ayrıca Makine Mühendisliği bölümü gibi üretim temelli bölümler tercih edilmektedir. Bu personelin yabancı dil bilemesi beklenebilir. Kalite departmanlarında yükselmek isteyen kişiler özel veya kamu kurumlarının açtığı çeşitli eğitimlere katılabilirler. Bir ürünün yeterliliğini gösteren kalite belgeleri konusunda uzmanlaşmak, kalite departmanında çeşitli pozisyonlar kariyer yapmayı hedefleyen kişiler için oldukça faydalıdır. Kalite yöneticiliği eğitimleri, ürün ve hizmet sektöründeki iş yerlerinin genel yönetimi ve kalitesi ile ilgili olarak kendini geliştirmek isteyen yüksek öğrenim mezunlarının katılabileceği programlar arasındadır.

Kalite Elemanı Ne Demek?

Kalite departmanları; ürün veya hizmet üreten firmaların ürettiği ürünlerin ve hizmetlerin belirlenen standartlarda olması için çalışan, süreçleri takip eden, raporlayan, sapmaları belirleyen, müdahale eden veya edilmesini sağlayan, ürün standardını yükseltmek için gerekli çalışmaları hazırlayan ve hayata geçiren birimlerdir. Kalite elemanı nedir sorusuna kalite departmanında çalışan personeldir şeklinde yanıt verilebilir. Kalite elemanı olarak görev yapan kişiler, bağlı olduğu departmanın bütünsel işleyişine, genel kalite standartlarına, denetim süreçlerine destek verir.

Kalite Elemanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Kalite elemanı ne iş yapar sorusuna kalite elemanı görev alınan firmanın kalite standartlarına uygun şekilde faaliyet göstermesi için gereken işleri yapar, şeklinde cevap vermek mümkündür. Kalite planlarına uygunluğu kontrol etmek, üretim ve hizmet sürecinin başlangıcından sonuna dek takibini yapmak, tüm aşamalarda gerekli bilgileri kayıt etmek, raporlamak, iş akışının normlara uygun şekilde gerçekleşmesini sağlamak kalite elemanı görevleri arasında yer alır. Kalite elemanı görev tanımı sektörlere göre değişebilir. Örneğin; tekstil sektöründe üretimin belli bir aşamasından sorumlu olan kalite personeli, dahil olduğu süreç içinde işin kalite standartlarına uygun olarak yapılması için çalışır. İnşaat sektöründe ise tedarikçiden gelen malzemelerin girişinden, üretim aşamasındaki proses kontrollerine, üretim testlerinden, kontrol araçlarının kalibrasyonuna dek çeşitli işlerden sorumlu olunabilir. Bir fabrikada tüm ürünlerin girdi analizlerini yapmakla, analizleri kayıt altına almakla görevlendirilebilirler. Görev tanımları değişken olmakla beraber kalite elemanı sorumlulukları genel olarak şunlardır:

 • Ürünlerin ve üretim süreçlerinin çeşitli kurumlar tarafından belirlenmiş ve uyulması zorunlu olan standartlara uygunluğunu kontrol etmek,
 • Üretim yapılan işletmelerde ürünlerin planlara, çizimlere, modellere, prototiplere uygun olarak üretilip üretilmediğini denetlemek,
 • İlgili birimler tarafından hazırlanan iç denetim standartlarına uyulmasını sağlamak,
 • Üretim için kullanılacak ham maddelerin, ekipmanların, malzemelerin kalite standartlarını ve bunlara ait fatura ve irsaliye bilgilerini kontrol etmek,
 • Kalite standartlarını olumsuz etkileyen her türlü durumu raporlamak,
 • Kalite standartlarını olumlu etkileyecek önerileri, raporları hazırlamak,
 • Düzenli olarak faaliyet raporu oluşturmak ve yöneticilere gerekli bilgileri eksiksiz sunmak,
 • Müşteri memnuniyeti ile ilgili istatistikleri değerlendirmek,
 • Müşteri şikayetlerini incelemek, ilgili birimlerle bilgileri paylaşmak, yetki dahilindeyse şikayetleri çözmek,
 • Ürün ve hizmetlerin belirlenen standartlarda üretilmesi için iş akışını düzenlemek,
 • İş güvenliği, çevre yönetmelikleri gibi kanunlarla belirlenen gerekliliklerin, uygulamaların tam olarak yerine getirilmesini sağlamak.

Kalite Elemanı Olmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Kontrol ve kalite elemanı nasıl olunur sorusu, kalite departmanlarında görev almak isteyenlerin sıklıkla sorduğu sorular arasındadır. Teknik eğitim almış olan kişilerin genellikle görevlendirileceği birimle ilgili iş deneyimine sahip olması beklenir. Ancak firmaların yetiştirilmek üzere, deneyimsiz kalite elemanı arayışları da olabilir. Bu iş ilanlarına başvurularak bu mesleğe ilk adımı atmak da mümkündür. Ayrıca stajyer olarak da bu pozisyona başvuru yapılabilir. Bir firmanın farklı departmanlarında çalışarak firmanın işleyişi ile ilgili tecrübe kazanıp daha sonra kalite departmanına geçiş yapma imkanı da vardır. Bu meslek grubu için uygun elemanlar ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk sahibi ve titiz kişiler arasından seçilir. Görevler, yüksek sorumluluk gerektirir. Planlama ve organize etme becerisinin yanı sıra iletişim konusunda da yetkin olunmalıdır. Teknik konularda bilgi sahibi olmak özellikle endüstri alanında faaliyet gösteren firmalar için önemlidir. Sektör hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olmak da kişisel verimliliği arttırır.

Kalite Elemanı İşe Alım Şartları Nelerdir?

Kalite elemanı olarak çalışmış olan deneyimli kişiler ve deneyim sahibi olmayıp bu meslekte ilerlemeyi hedefleyenler, Kariyer.net üzerinden iş ilanlarına ulaşabilirler. İş fırsatlarını keşfetmek için kalite elemanı iş ilanları incelendikten sonra uygun ilana başvuru yapılabilir. Kalite elemanı maaşları sektöre, iş deneyimine ve görev tanımına göre farklılık gösterir. Kariyer.net filtreleme özelliği sayesinde adaylar iş ilanlarını şehir, çalışma şekli, pozisyon seviyesi gibi kategorilere göre listeleyebilir. Listelenen bu iş ilanları arasından kendilerine en uygun iş ilanına başvuru yapabilirler. İş ilanlarına belirtilen kriterlerin detaylı bir şekilde incelenmesi, adayın kendisi için en uygun iş ilanına başvuru yapması açısından oldukça önemlidir.