Kalite Kontrol Analisti Nedir?

Kalite Kontrol Analisti Nedir?

Kalite Kontrol Analisti Ne Demek?

Kalite kontrol analisti; hammadde, imalat sürecindeki malzeme ve mamul ürünlerin kalitesini değerlendirmek ve belirlenen standartlara uyumu sağlamak için bilimsel analizler yapar. Çeşitli biyolojik ve kimyasal kalite kontrol analizlerini yürütür ve onaylar.

Kalite Kontrol Analisti Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

 • Laboratuvar temizlik ve güvenlik standartlarının korunduğundan emin olmak,
 • Yeni test yöntemlerini geliştirmek ve nitelendirmek,
 • Laboratuvar prosedürleri ve analizlerini gerçekleştirmek için diğer analistleri eğitmek,
 • Bitmiş ürünlerin görsel denetimlerini gerçekleştirmek,
 • İç değerlendirme ve denetimlere katılım sağlamak,
 • Ekipman problemlerini tanımlamak ve sorunları gidermek,
 • Kullanım ile ilgili tavsiyelerde bulunmak için yeni teknoloji ve yöntemleri değerlendirmek,
 • Kalite kontrol departmanı ile diğer departmanlar arasında teknik bir bağlantı olarak hizmet vermek,
 • Sapma raporları, test protokol ve trend analizleri gibi teknik rapor veya belgeleri kaleme almak,
 • Standart kalite kontrol işletim prosedürlerini yazmak veya revize etmek,
 • Hammadde almak ve incelemek,
 • Mevzuata uygunluğu sağlamak için verileri gözden geçirmek,
 • Teknik transfer protokol veya raporları dahil olmak üzere, gerekli yöntem belgelerini hazırlamak,
 • Geçerli politika veya kılavuzlara uygun olarak analitik yöntemlerin doğrulamasını gerçekleştirmek,
 • Tüm testlerin belirlenen ürün özellikleri, standart test yöntemleri veya protokollere göre yapıldığından emin olmak için test prosedürlerini izlemek,
 • Test sonuçlarını yorumlamak ve raporlamak,
 • Gerekli durumlarda düzeltici eylemler önermek,
 • Laboratuar ekipmanını kalibre etmek ve korumak,
 • Hammadde, çevresel numune, mamul mal veya stabilite numunelerinin rutin ve rutin olmayan analizlerini yapmak.

Nasıl Kalite Kontrol Analisti Olunur?

Kalite kontrol analisti olmak için, üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Kimya veya Kimya Mühendisliği bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

Kalite Kontrol Analistinde Olması Gereken Özellikler

 • Laboratuvar gereçlerini kullanma becerisine sahip olmak,
 • Karmaşık verileri anlama ve değerlendirme becerisi göstermek,
 • Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,
 • Sözlü ve yazılı iletişim kanallarını etkin bir şekilde kullanabilmek,
 • İş birliği ve ekip çalışmasına yatkınlık göstermek.