Kalite Kontrol Müdürü Nedir?

Kalite Kontrol Müdürü Nedir?

Nasıl Kalite Kontrol Müdürü Olunur?

Sektörler, faaliyet yaptıkları iş sahasına göre Mühendislik, Eczacılık, Kimya gibi farklı bölümlerden lisans derecesi ile mezuniyet kriteri aramaktadır.

Kalite Kontrol Müdüründe Olması Gereken Özellikler

 • Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,
 • Problemler karşısında çözüm üretme yeteneği sergilemek,
 • Yöneticilik ve liderlik vasfına sahip olmak,
 • Planlama ve organizasyon becerisi göstermek,
 • İyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak

Kalite Kontrol Müdürü Ne Demek?

Kalite kontrol müdürü; bağlı bulunduğu kurum tarafından üretilen ürünlerin, kalite, güvenilirlik ve performans standartlarını karşılamasını sağlamaktan sorumludur. Ürünlerin müşteri beklentilerini karşıladığından emin olmak için iç ve dış kalite şartlarını belirler ve uygular.

Kalite Kontrol Müdürü Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

 • Bağlı bulunduğu kurum için kalite prosedürleri, standart ve spesifikasyonlar oluşturmak,
 • Müşteri gereksinimlerini belirlemek,
 • Tedarikçi hammaddelerinin kalite gereksinimlerini karşıladığından emin olmak için kurumun satın alma yöneticisi ile iş birliği yapmak,
 • Çalışma sırasında sağlık ve güvenlik standartlarını belirlemek ve uygulamak,
 • Atıkları azaltma ve kaynakları en üst düzeye çıkarma yollarını belirlemek için araştırmalar yapmak,
 • Üretim süreçlerinin hem ulusal hem de uluslararası üretim standartlarına uygun olmasını sağlamak,
 • Mevcut kalite süreçlerini iyileştirmek için şirket yönetimine tavsiyelerde bulunmak,
 • Kalite performansıyla ilgili bilgi edinmek için istatistiksel verileri toplamak ve analiz etmek,
 • Kalite prosedürleri doğrultusunda görevlerini yerine getirmelerini sağlamak için teknisyen, müfettiş ve diğer şirket personelini denetlemek,
 • Kalite politikalarından sapmaları belirlemek için ürün geliştirme süreçlerini izlemek,
 • Hammadde ve mamul ürünlerin kalitesini doğrulamak için testler yapmak,
 • İyileştirme veya yükseltme gereksinimini tanımlamak için mevcut süreç ve ürün özelliklerini gözden geçirmek,
 • Uyumlu ürünleri onaylayıp, kusurlu olanları bildirmek,
 • Kalite testi, prosedür ve standartların kayıtlarını muhafaza etmek,
 • Kurumun üst yönetimine rutin olarak raporlar hazırlamak ve sunmak.