Kalite Kontrol Şefi Nedir?

Kalite Kontrol Şefi Ne Demek?

Kalite kontrol şefi; üretim öncesi ve sonrası süreçlerin kalite kontrollerini gerçekleştirmek, üretimde ortaya çıkan kalite problemleri ile ilgili çalışmalar yürütmek ve ilgili personele eğitim vermekten sorumludur.

Kalite Kontrol Şefi Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

 • Üretim sürecinde, çıkan ürünün kalite kontrolünü şirketçe belirlenmiş standartlara uygun şekilde gerçekleştirmek,
 • Alınan kalite kontrol verilerine istinaden ilgili formları doldurmak ve üst yöneticiye onaylatmak,
 • Üretimde karşılaşılan uygunsuz ürünleri raporlamak ve ilgili birime iletmek,
 • Belirlenen üretim planı doğrultusunda, makinelerde yapılan üretim değişikliğinin ardından ilk üretim onayını vermek,
 • Üretim sürecinin iyileştirilmesi için yapılacak denemelere destek vermek ve süreci kontrol etmek,
 • Müşterilerden şikayet gelmesi durumunda gerekli test ve analizleri yaparak sonuçları ilgili birime iletmek,
 • Tedarikçi firmaların kalite ve yeterliliklerini tespit etmek, denetlemek,
 • İşletmeye gelen hammadde ve ekipmanların şirket tarafından belirlenmiş standartlara uygunluğunu kontrol etmek,
 • Standartlara uygun olmayan malzemelerin iadesini yapmak,
 • Tüm üretim faaliyetlerinin, öngörülen zamanda yapılmasını sağlamak,
 • Kalite sistemi belgelerinin hazırlık aşamasında aktif rol almak,
 • Şirket içi kalite eğitimlerini planlamak ve personele eğitim vermek,
 • Laboratuvar cihazlarının periyodik bakımını ve temizliğini yaptırmak.

Nasıl Kalite Kontrol Şefi Olunur?

Kalite kontrol şefi olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren ilgili mühendislik bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir.

Kalite Kontrol Şefinde Olması Gereken Özellikler

 • Analitik düşünme yönü kuvvetli olmak,
 • İş birliği ve ekip yönetimine yatkınlık göstermek,
 • Planlama ve organizasyon yeteneği sergilemek,
 • Kalite yönetim sistemlerine hakim olmak,
 • Yazılı ve sözlü iletişim kanallarını etkin bir şekilde kullanabilmek,
 • Sonuç odaklı çalışabilmek.