Kategori Uzmanı Nedir?

Kategori Uzmanı Ne Demek?

Kategori uzmanı; perakende sektöründe istihdam edilir. Sorumlu olduğu kategorilerin ürün verimliliğini sağlama, portföy geliştirme, satış ve stok takiplerini yapma işlemlerini yürütür.

Kategori Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

 • İş hedefleri ve istenen kar marjına ulaşmak için kategori yönetim stratejileri geliştirmek,
 • Kapsamlı maliyet analizi ve maliyet modellemesi gerçekleştirmek için maliyet uzmanı ile birlikte çalışmalar yapmak,
 • Bireysel siparişler için satın alma fiyat ve şartlarını müzakere etmek,
 • Fuar, trend, rakip ve piyasa analizleri yapmak,
 • Etkin müzakere ve sözleşme stratejilerinin gelişimini yönetmek,
 • Tedarikçi sözleşmesi hazırlamak,
 • Tedarikçi sözleşmesini incelemek veya geliştirmek için yönetim ile koordinasyon sağlamak,
 • Tedarikçi performansını izlemek ve raporlamak,
 • Ürün sevkiyatlarına ait faturaların kontrolünü yapmak ve onaya sunmak,
 • Atanan zaman çizelgeleri içinde projeleri yürütmek,
 • Ürün bilgilerini sistemde güncel tutmak,
 • Ürünlerin satış ve stok bilgilerini takip ederek analiz yapmak,
 • Ürünlerin kalite kontrol süreçlerinde rol almak,
 • Ürün portföyü, fiyatlandırma ve iletişim stratejilerinin geliştirmesi çalışmalarında bulunmak,
 • Satış planlama, pazarlama ve diğer satış ekipleri ile işbirliği yapmak

Nasıl Kategori Uzmanı Olunur?

Sektörler, faaliyet yaptıkları iş sahasına göre Mühendislik, Kimya, İşletme ve İktisat gibi farklı bölümlerden lisans derecesi ile mezuniyet kriteri aramaktadır.

Kategori Uzmanında Olması Gereken Özellikler

 • Planlama ve organizasyon becerisi göstermek,
 • İşbirliği ve takım çalışmasına yatkınlık sergilemek,
 • Sözlü ve yazılı iletişim kanallarını etkin bir şekilde kullanabilmek,
 • Gelişmiş gözlem becerisine sahip olmak,
 • Karmaşık verileri anlama ve değerlendirme becerisi göstermek,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak
ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
21.000 / Aylık
73 kişinin ortalama maaşıdır.