Kıdemli İş Analisti Nedir?

Kıdemli İş Analisti Kimdir?

Kıdemli iş analisti, firmaların iş süreçlerini değerlendiren ve firmanın ürettiği malların ya da sağladığı hizmetlerin iyileştirilmesi için çözüm üreten kişidir. Firmanın yürüttüğü herhangi bir iş kolunda oluşabilecek sorunları öngören ve teknik çözümler üreten kıdemli iş analistleri firmanın satış rakamlarını arttırmaya yönelik çalışmalar da yürütür.

Kıdemli İş Analistinin Görevleri Nelerdir?

Kıdemli iş analisti, firmanın sunduğu hizmetleri bir düzen içinde yürütürken bazı görevleri de üstlenir. Kıdemli iş analistinin görevleri arasında;

  • Kurumsal hedefleri belirlerken hedeflere ulaşmak için atılması gereken adımlar hakkında rapor hazırlamak,
  • Kurum içinde ve dışında bulunan departmanların birbiriyle hangi açıdan etkileşim içerisinde olması gerektiğini belirlemek,
  • Kurumun ihtiyaçları kadar mevcut durumu hakkında da iş analizi yapmak,
  • Kurum içindeki sistemleri modernize ederek, bilişim teknolojilerinden daha verimli yararlanmak için detaylı çalışmalar yürütmek,
  • Satın alma ve dağıtım envanterlerini belli periyotlar ile denetlemek,
  • İş akışı hazırlayarak oluşturulan projeler için bütçe düzenlemek, yer alır.

Kimler Kıdemli İş Analisti Olabilir?

Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren bilişim sistemleri, iktisat, endüstri ve ekonomi gibi bölümlerinden mezun olanlar kıdemli iş analisti olarak görev yapabilir. Sayısal yönü güçlü olan kişiler, sektörde gerekli tecrübeye eriştikten sonra kıdemli iş analisti olabilir. Ayrıca matematik ve istatistik gibi bölümlerden mezunsanız da, kariyerinizi kıdemli iş analistliğine yönelik olarak şekillendirebilirsiniz.

Kıdemli İş Analisti Eğitimi

Kıdemli iş analistliği eğitimlerinde sayısal dersler ağırlıktadır. İstatistik hesapları yapabileceğiniz bazı bilgisayar programlarına yönelik dersler de bu eğitim kapsamında yer alır. Eğitim; bilişim hukuku, genel muhasebe, pazarlama, bilgisayar programlama, işletme bilgi sistemleri ve veri taban sistemleri gibi dersleri de kapsar.

ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
9.530 / Aylık
138 kişinin ortalama maaşıdır.