Kobi Uzmanı Nedir?

Kobi Uzmanı Kimdir?

Kobi uzmanı; küçük işletmelerin kurumsallaşmasına yönelik çözüm ortaklığı hizmeti sunma, teşvik, kredi ve hibe projelerini geliştirme faaliyetlerinde bulunur.

Kobi Uzmanının Görev Tanımı Neleri Kapsar?

Görev aldığı kurumun verdiği hizmetlere bağlı olarak görev tanımı farklılık gösteren kobi uzmanının genel sorumlulukları şunlardır;

 • İşletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını gösteren mali tablolarının denetimini sağlamak,
 • İşletmenin proje gereksinimlerine uygun hibe, teşvik veya destek programını belirlemek,
 • Yatırımlara ilişkin fizibilite çalışması yapmak,
 • İşletmenin iç denetim sistemini analiz ederek, muhasebe ve raporlama faaliyetleri hakkında bilgiler toplamak,
 • İşletme muhasebesi için hesap planı oluşturmak ve muhasebe yazılımlarını test etmek,
 • İç denetim veya zorunlu finansal denetimlerde, işletmenin muhasebe ve finans ekiplerine yardımcı olmak,
 • İşletmenin yeniden yapılanma, birleşme, devir veya tasfiye süreçleri için çözümler üretmek,
 • Müşterilere finansal planlamalarında yardımcı olmak amacıyla vergi ödeme takvimi hazırlamak,
 • Vergi beyannamelerinin zamanında ve eksiksiz bir şekilde hazırlanmasına destek vermek,
 • İşletmenin iş hukuku uyum incelemelerini gerçekleştirmek,
 • Kobi mevzuatı konuları ile uygulamalarına dair bilimsel veya teknik araştırma ve incelemeler yapmak,
 • Kobi uzman yardımcılarının yetiştirilmesine destek vermek,
 • İşletmelerin kurumsallaşmasına yönelik çeşitli hizmetler sunmak,
 • Aylık, üç aylık veya yıllık olmak üzere belli periyotlarla işletme yöneticilerine raporlar sunmak.

Nasıl Kobi Uzmanı Olunur?

Kobi uzmanı olmak için, üniversitelerin dört yıllık eğitim veren ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

Kobi Uzmanının Nitelikleri Nelerdir?

 • Mesleki gelişim ve öğrenmeye açık olmak,
 • Sözlü ve yazılı iletişim kanallarını etkin bir şekilde kullanabilmek,
 • Planlama ve organizasyon becerisi sergilemek,
 • İş birliği ve ekip yönetimine yatkınlık göstermek,
 • Sorumluluk duygusu yüksek olmak
ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
6.350 / Aylık
6 kişinin ortalama maaşıdır.