Koordinatör Nedir?

Koordinatör Ne Demek?

Koordinatör, çalıştığı firmanın ya da markanın kendisine bağlı olan projelerini denetleyen ve birimde çalışan kişilerin koordinasyonunu sağlayan kişidir. Koordinatör nedir sorusu şöyle cevaplanabilir; projeleri profesyonel ve verimli bir şekilde organize eden ve yürüten yöneticidir.

Koordinatör iş ilanı veren firmalar incelendiğinde adayların yalnızca eğitim almalarının değil, ilgilendikleri sektörde deneyim sahibi olmalarının da önemsendiği görülmektedir. İş ilanlarına başvuran adaylar aynı alanda deneyim kazanmış adaylardır. Bunun yanı sıra işverenler özellikle insan kaynakları sektöründe mesleki sertifikalara sahip adayları tercih etmektedir. Lisans derecesine sahip kişilerin bu alanda deneyime sahip olma olasılığı daha yüksektir.

Koordinatör Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Kendisine bağlı olarak çalışan birime verilen görevleri yönetir. Bu görevler, kişilere onun tarafından dağıtılır. Yani koordinatör kimdir sorusu şöyle cevaplanabilir; personel arasında görev dağılımını yapan kişidir. Olağanüstü organizasyon becerilerine sahip ve görevleri en iyi şekilde yapabilecek personellere öncelik veren kişidir. Ekibin verimli çalışmasını sağlar. Görevleri, grubun diğer üyeleri arasında görev dağılımını ve koordinasyonu sağlamaktır. Ayrıca bir projenin alt düzey personellerinin, amirleriyle ve diğer yöneticilerle iletişimini sağlamak için görev yaparlar. Yaratıcı olmalı ve güçlü kişilerarası iletişim becerilerine sahip olmalıdır. Bir personel ekibini sorunsuzca yönetebilmelidir.

Etkili bir şekilde iletişim kurabilmeli ve planlama becerisine sahip olmalıdır. Görevlere öncelik verebilmeli ve aynı anda birden fazla görevi yönetebilmelidir. Etkin bir şekilde uygun personellere yetki verebilmeli, verilen görevleri takip edebilmeli ve uygun şekilde projeleri tamamlamalıdır. Bu iş, sabır, esneklik ve güçlü iletişim becerileri gerektirir.

Koordinatör kime denir sorusu, koordinatörün görevlerini ve sorumluluklarını belirterek şöyle sıralanabilir; 

 • Birime alınacak personellerin işe alım süreçleri ile ilgili insan kaynaklarına destek vermek
 • Birimin ve personelin performansını değerlendirmek
 • İşlerin doğru şekilde yürütülebilmesi için gerekli programları ve iş planını yapmak
 • Personelin gelişimini destekleyecek eğitim ve organizasyonlar düzenlemek
 • Marka yöneticilerine sunulmak üzere iş ve personel verimliliği ile ilgili rapor hazırlamak
 • Sektördeki güncel gelişmeleri takip etmek

Koordinatör Olmak için Hangi Eğitimleri Almak Gerekir?

Koordinatör olmak için ne yapılmalı veya koordinatör nasıl olunur diye düşünenler için resmi bir eğitim programı bulunmamaktadır. Çalışılan firmanın içinde bulunduğu sektöre göre ilgili lisans programlarından mezun olmuş olmak ve sektörde belirli bir süre deneyim edinmiş olmak gibi şartlar aranmaktadır. Lisans diploması ve yabancı dil belgesi, koordinatör olmak için gerekli evraklar arasında gösterilebilir. Koordinatör olmak için hangi okulu bitirmeli sorusunun net bir cevabı yoktur. Ancak ilgili sektörlerde kendini mümkün olduğunca geliştirmek ve sertifikalar almak önemlidir.

Koordinatör Olmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Koordinatör, bir kurum, kuruluş, firma ya da marka içindeki belirli ya da tüm faaliyetleri koordine etmekten sorumlu bir profesyoneldir. Koordineli bir ekip, bir etkinliği başarılı ve verimli hale getirmek için birlikte çalışan bir grup insandır. Başarılı bir yönetici çoklu görevleri aynı anda yapabilmeli ve mükemmel organizasyon becerilerine sahip olmalıdır. Gerektiğinde geri bildirim verebilmeli ve personeline geri bildirim vermek için istekli olmalıdır. Etkili iletişim becerileri bu iş için çok önemlidir. Farklı geçmişlere sahip insanlarla iyi iletişim kurmalı ve yönettiği birimde bulunan personellerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmalıdır. Bu nedenle firmaların, koordinatör pozisyonu için belirlediği en önemli şartlarından biri mükemmel iletişim becerisidir.

Bu kişi, organizasyon içindeki projeleri yönetmekten sorumludur. Koordinatörler, görevleri yönetir ve organize ederler. Farklı faaliyetleri koordine eder ve yöneticilerine yardımcı olurlar. Koordinatör, müşterilerle de iletişim kurabilmelidir. İyi bir yönetici, müşteriler ve satıcılarla firmanın koordinasyonunu sağlayabilecek donanımda olmalıdır. Müşterilerinin ihtiyaçlarını dinleyip anlayabilmeli ve kendisine bağlı bulunan personellerini de buna göre yönlendirebilmelidir. 

Bu pozisyondaki kişi, aynı zamanda bulunduğu firmanın yönetici başkan yardımcısı da olabilmektedir. Projelerin planlanması ve yürütülmesinde yöneticilere yardımcı olurlar. İyi bir yönetici, etkinlik düzenleme konusunda yeterli bir deneyime sahip olan kişidir. Bulunduğu şirkette devam eden işleyişe göre, üst düzey veya orta düzey yöneticilik yapar. Organizasyonlar, programlar ve insanlardan sorumludurlar. Hatta çoğu zaman, bir kuruluştaki tüm kaynakları ve insanları bir araya getirmekten sorumludur. Kurumsal yapılanmaların, koordinatörlerde aradığı özellikler şu başlıklar altına toplanabilir: 

 • İnsan kaynakları yönetimi ile ilgili fikir ve bilgi sahibi olmak
 • Dinamik bir ofis ortamı yaratabilmek
 • Yazılı ve sözlü iletişim konularında mükemmel olmak
 • Zaman yönetimi becerisine sahip olmak
 • Analiz, sunum ve raporlamaları gerçekleştirebilmek
 • Ekip yönetimi konusunda başarılı olmak, ekibin ihtiyaçlarını doğru şekilde anlamak 

Koordinatör İşe Alım Şartları Nelerdir?

Koordinatör iş başvuru şartları arasında bütçeleme, müşteri gereksinimlerinin karşılanması ve proje sonuçlarının belirlenmesi gibi beceriler yer alır. Etkinlik hazırlığı ve randevu planlaması, kişilerin koordine etmesi gerekebilecek görevlerden bazılarıdır. İş tanımını, şirket kültürünü açıklamalı ve pozisyon için gereken becerileri vurgulamalıdır. Başarılı bir aday organize olmalı, etkili bir şekilde iletişim kurabilmeli ve çoklu görevleri iyi yapabilmelidir. Nitelikli bir adayın olumlu tutumlara sahip olması ve güvenilir olması gerekir. İdeal aday proje yönetimi, etkinlik planlama, liderlik konularında deneyime sahip olacaktır. Orta­ ya da ileri derece bilgisayar bilgisine sahip olmak da şartlardan biridir. Müşterilerle çalışma ve çalışanlarla yakın iş birliği yapma deneyimine sahip olmalıdır. Haftalık belirli mesai saatlerinin dışında da çalışabilmeye müsait olmak ve çalışma programlarında esnek olmak yine aranan şartlar arasındadır.

Ekibin diğer üyelerinin çalışmalarını ve faaliyetlerini koordine etmekten sorumludur. Bu rol, yüksek düzeyde bir organizasyon ve ayrıntılara dikkat gerektirir. Görevleri yönetebilmeli ve son teslim tarihlerini karşılayabilmelidir. Kendi kendini motive etmeli ve güçlü bir iş geçmişine sahip olmalıdır. Bu rol, liderlik etmeye istekli olmayı gerektirir. Koordinatör, sağlam bir eğitime sahip olmalı ve çeşitli projeleri yönetebilmelidir. Çeşitli kişiler ve paydaşlarla ilişkiler kurabilmeli ve bu ilişkileri sürdürebilmelidir. İdeal aday, müşteri ve personel ile iyi bir çalışma ilişkisi sürdürebilmelidir. Koordinatörler insanları okuyabilmeli ve analiz edebilmelidir. Koordinatör pozisyonu için işe alım şartları şu şekilde sıralanabilir: 

 • İlgili bölümlerden en az lisans derecesi ile mezun olmuş olmak
 • İnsan ilişkilerini iyi yönetebilmek
 • Office programlarını mükemmel kullanabilmek
 • Sektörde ya da ilgili alanda belirli bir süre deneyim sahibi olmak
 • İngilizceyi yazılı ve sözlü olarak iyi derecede bilmek
 • İnsan kaynakları ve ekip yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak
 • Verilen projeleri başarılı bir şekilde, zamanında teslim edebilmek
 • Personel arasındaki görev dağılımını ve koordinasyonu sağlamak
 • Esnek ve dinamik bir çalışma düzenine uyum sağlayabilmek

Koordinatör maaş aralıkları firmaların faaaliyet gösterdikleri sektörlere göre değişmektedir. Bu pozisyonda çalışmak ve kariyerini bu şekilde ilerletmek isteyen kişiler, koordinatör iş ilanları sayfasından araştırma yapabilir ve niteliklerine uygun ilanlara başvurabilirler. İş arayanlara fırsatlar sunan Kariyer.net'in sunmuş olduğu fırsatları, il ve ilçe filtrelemesi yaparak takip edebilirsiniz. İstanbul'da yaşayanlar, İstanbul koordinatör iş ilanları sayfasından İstanbul içindeki iş ilanlarını görüntüleyebilir ve bu ilanlara başvuru yapabilirler.