Kurumsal İletişim Müdürü Nedir?

Kurumsal İletişim Müdürü Kimdir?

Bir kurumun ya da işletmenin hedeflerine ulaşıp faaliyetlerini yürütebilmek adına gereken bölümler arasındaki bilgi akışını, motivasyonu, koordinasyonu, eğitim ve denetimi sağlamakla görevli kişiler, Kurumsal İletişim Müdürü olarak tanımlanır.

Kurumsal İletişim Müdürünün Görevleri Nedir?

Kurumsal iletişim müdürü, çalıştığı kurumun genel imajını geliştirecek stratejileri daha iyi yönetebilmek adına çeşitli görevler yapar. Bu görevlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

 • Basın yansımalarını takip etmek ve raporlamak,
 • Şirketin tüm yazı işlerinden sorumlu olmak ve takibini sağlamak,
 • Görsel ve yazılı basın ilişkilerinin takibini yapmak, basın bülteni ve röportajlarla ilgili metinleri hazırlamak/hazırlatmak ve gönderimini sağlamak,
 • Temsil ettiği kurumun, fotoğraf, video çekim ve içeriklerini hazır hale getirerek takibini yapmak,
 • Kurumunun tüm PR, sosyal medya işlerinde kreatif ve dijital ajanslarla birlikte hareket etmek, proje üretimini gerçekleştirmek ve takip etmek,
 • Şirket içi organizasyonları düzenlemek,
 • Şirketin içe ve dışa dönük kullanacağı her türlü basılı malzemeyi, kurum kimliği esaslarını göz önünde bulundurarak dikkatlice incelemek,
 • Çalışmaları kurum imajını geliştirecek şekilde hayata geçirmek.

Kimler Kurumsal İletişim Müdürü Olabilir?

Üniversitelerin iletişim ya da işletme ile alakalı bölümlerinden mezun olan adaylar, kariyerlerini bu doğrultuda şekillendirebilirler. Bunun yanı sıra, Kurumsal İletişim Müdürü olabilmek için şirkete göre değişkenlik göstermekle beraber, en az 5 yıllık sektörel tecrübe aranır. Örgün ve uzaktan eğitim alanında üniversitelerde ve eğitim merkezlerinde çeşitli sertifika programları da düzenlenir. Bu alanda kendini geliştirmek isteyen herkes bu eğitimlere başvurabilir.

Kurumsal İletişim Müdürü Olmak için Hangi Eğitimleri Almak Gerekir?

Alanında lisans eğitimi almak dışında, sektöre adım atmadan önce kurumsal iletişim ile ilgili teknik eğitim almak kişiye fayda sağlayabilir. Kurumsal İletişim Müdürü olabilmek adına alınması gereken bazı eğitimler şu şekildedir;

 • Kriz İletişimi
 • Medya İletişimi
 • Sosyal Medya ve Dijital İletişim
 • İletişimde Stratejik Karar Verme
 • İkna Stratejileri
 • Liderlik ve Yöneticilik İletişimi
 • Marka Yönetimi