Kurumsal İletişim Uzmanı Nedir?

Kurumsal İletişim Uzmanı Nedir?

Kurumsal İletişim Uzmanı Ne Demek?

Kurumsal iletişim uzmanı; hem şirket içinde hem de şirket dışında kurumsal itibarı yönetmekle sorumlu olan kişidir. Sponsorluk, organizasyon yöneticiliği ve basın ilişkilerinden sorumludur. Sosyal sorumluluk yönetimi, CEO iletişimi ve basın ilişkilerini ayarlar.

Kurumsal İletişim Uzmanı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Kurumsal iletişim uzmanı olmak için üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitimi veren Sosyal Bilimler ya da İletişim Fakültelerinden mezunu olmak gerekir. Yabancı dilin önemli olduğu bu pozisyonda çalışmak için ayrıca yabancı dil eğitimi de alınmalıdır.

Kurumsal İletişim Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Özel ya da kamu kurum ve kuruluşlarında kurumsal iletişim departmanında görev yapacak olan kurumsal iletişim uzmanlarının başlıca görevleri şunlardır:

 • Kurum içerisinde iletişim faaliyetlerini organize etmek,
 • Kurumsal etkinlik ve kurumsal kimlik çalışmalarını yürütmek,
 • Web sitesi geliştirmek,
 • Web sitesi içeriklerini güncellemek,
 • Sosyal ağlarda proje oluşturmak,
 • Sosyal medya faaliyetlerini yürütmek,
 • Yazılı ve görsel basın takibi yapmak,
 • Röportaj ve basın bülteni için gerekli olan metinleri hazırlamak ve göndermek,
 • Reklam, sosyal sorumluluk projesi, etkinlik ve sponsorluk projelerini yürütmek,
 • Halkla ilişkiler faaliyetlerini planlamak ve değerlendirmek,
 • Kurum içinde ve dışında kongre, konferans düzenlemek,
 • Haftalık ve aylık olarak iletişim faaliyet raporunu kurumsal iletişim planına uygun olarak hazırlamak.