Kurumsal İlişkiler Uzmanı Nedir?

Kurumsal İlişkiler Uzmanı Ne Demek?

Kurumsal ilişkiler uzmanı; kurumların stratejik iş hedeflerini baz alarak tüm iletişim süreçlerini yöneten kişilerdir. Şirket içinde ve dışında kurumsal itibarı yöneten kurumsal ilişkiler uzmanları; sponsorluk, basın ilişkileri ve organizasyon yöneticiliği gibi işlerle birlikte sosyal sorumluluk yönetimi ve CEO iletişiminden de sorumludur.

Kurumsal İlişkiler Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Kamu kuruluşlarında ya da özel şirketlerin kurum içi iletişim faaliyetlerinden sorumlu olan kurumsal ilişkiler uzmanı kurumsal kimlik ve etkinlik çalışmalarının yürütülmesinde görev alır. Kurumsal ilişkiler uzmanının görev kapsamında,

 • Web sitesinin geliştirilmesi için içeriklerin güncellenmesi,
 • Sosyal ağların aktif bir şekilde kullanımı ve projelerin oluşturulması,
 • Yazılı ve görsel basını takip ederek tüm güncel olaylar hakkında fikir sahibi olunması,
 • Basın bültenlerinin hazırlanması, röportajlar düzenlenmesi ve tüm bu oluşumlarda kullanılacak metinlerin yazılması ya da yazılan metinlerin denetiminin yapılması,
 • Sponsor ve etkinlik projelerinin yürütülmesi,
 • Reklam kampanyalarının hazırlanması ve sosyal sorumluluk projelerine katılım sağlanması,
 • Kurumun tüm halkla ilişkiler faaliyetlerinin planlanması ve değerlendirilmesi,
 • Kurum içinde hizmet içi eğitimlerin yapılması,
 • Kurum dışında konferans ve kongre düzenlenmesi,
 • Kurumsal ilişkiler hakkında faaliyet raporlarının haftalık ve aylık olarak düzenlenmesi ve uygulanması, gibi işler yer alır.

Kurumsal İlişkiler Uzmanı Olma Şartları Nelerdir?

Üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitimine sahip iletişim ya da sosyal bilimler fakültelerinden mezun olan kişiler, kariyerlerini kurumsal ilişkiler uzmanlığı doğrultusunda şekillendirebilirler. Eğitimini pekiştirmek ve kurumsal iletişim alanında tam yetkinlik kazanmak isteyenler, özel kurumlar ve üniversiteler tarafından düzenlenen sertifika programına katılabilirler. Bu programların çoğunda herhangi bir katılım şartı yer almamaktadır.

Kurumsal İlişkiler Uzmanı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Kurumların, sektöre yönelik stratejik iş hedefleri doğrultusunda bütün iletişim süreçlerini planlayan ve tüm bölümlerle entegre biçimde yöneten kurumsal ilişkiler uzmanının, üniversitelerin ilgili bölümlerinde veya özel programlar kapsamında;

 • Sosyoloji,
 • Psikoloji,
 • Satış pazarlama,
 • Halka ilişkiler,
 • Medya yönetimi,
 • Reklamcılık, reklam tasarımı ve iletişimi,
 • Kurumsal itibar yönetimi,
 • Sosyal medya ve dijital iletişim
 • İletişimde stratejik karar verme gibi eğitimleri alması gerekir.