Kurumsal İletişim Yöneticisi / Yönetmeni Nedir?

Kurumsal İletişim Yöneticisi Kimdir?

Kurumsal iletişim yöneticisi; kurumların kamusal imajını koruyacak veya geliştirecek stratejilerin oluşturulması ve yönetilmesinden sorumludur.

Kurumsal İletişim Yöneticisinin Sorumlulukları Nelerdir?

 • Hedef kitle beklentilerini ölçmeye yönelik kamuoyu araştırmaları yürütmek,
 • Şirketin hedef, ürün veya hizmetlerini tanıtmak için stratejiler geliştirmek,
 • Kurumsal imaj ve logo çalışmalarında yer almak,
 • Pazarlama departmanı ile birlikte tanıtım ve marka oluşturma çalışmaları geliştirmek ve yürütmek,
 • Pazarlama hedeflerine ulaşmak için yerel, bölgesel ve uluslararası halkla ilişkiler kampanyalarını koordine etmek,
 • Müşteri portföyünü geliştirmek,
 • Reklam ajansları ve medya şirketleri ile koordinasyon sağlamak,
 • Hazırlanmış basın bültenlerini gözden geçirmek ve onaylamak,
 • Departman çalışanlarını şirket hedeflerine ulaşmak için yönlendirmek ve teşvik etmek,
 • Web siteleri için üretilen içerikleri kontrol etmek ve yönetmek,
 • Sosyal medya hesaplarının aktif olarak yönetilmesini sağlamak,
 • Kurum içi ve kurum dışındaki etkinlikleri organize etmek ve yönetmek,
 • Yıllık iletişim plan ve bütçelerini oluşturmak,
 • Röportajlar ve medya etkinliklerini programlamak,
 • Yeni iletişim ve pazarlama trendleri ile fırsatlarını takip etmek,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerine ilişkin dönemsel raporları hazırlamak,
 • Sektöre yönelik rakip analizi ve pazar araştırmaları yapmak,
 • Departman çalışanları arasında görev dağılımı yapmak ve çalışmaları yönlendirmek,
 • Mevcut ve yeni müşteriler ile olan ilişkileri daha olumlu hale getirebilmek için araştırma ve anketler düzenlemek.

Nasıl Kurumsal İletişim Yöneticisi Olunur?

Kurumsal iletişim yöneticisi olmak için, üniversitelerin dört yıllık eğitim veren İşletme veya İletişim fakültelerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

Kurumsal İletişim Yöneticisinin Nitelikleri Nelerdir?

 • Yönetim ve liderlik becerisine sahip olmak,
 • Planlama ve organizasyon yeteneği sergilemek,
 • Problemler karşısında çözüm üretme becerisi göstermek,
 • İş birliği ve ekip çalışmasına yatkın olmak,
 • Etkin iletişim becerisi sergilemek,
 • Yaratıcı ve vizyon sahibi olmak,
 • Erkek adaylar için, askeri yükümlülüğü bulunmamak.
ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
6.780 / Aylık
22 kişinin ortalama maaşıdır.