Laboratuvar Şefi Nedir?

Laboratuvar Şefi Ne Demek?

Laboratuvar; kimya, fizik, biyoloji veya tıp gibi farklı bilim dallarında analizlerin gerçekleştirildiği kontrollü alana verilen isimdir. Laboratuvar şefi, belli bir alana hizmet veren laboratuvarın düzgün bir şekilde işlemesinden sorumlu olan kişidir. Laboratuvar şefinin ihtiyaca göre bir veya birden fazla laborant veya analist personele yöneticilik yaptığı görülebilir. Bu sebeple de genellikle laboratuvar şefi olarak atanan kişiler, sektörde belli bir tecrübe sahip olan kişilerdir. Bu kişiler hem laboratuvar içerisinde gerçekleştirilen analizlere hakim olmalı hem de analiz sonuçlarını doğru bir şekilde yorumlama yeteneğine sahip olmalıdır.

Laboratuvar Şefi Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Laboratuvar şefinin görevleri bu mesleği icra etmek isteyen kişilerin merak ettiği konular arasındadır. Laboratuvar şeflerinin sorumlu olduğu alanlar; laboratuvarın bağlı bulunduğu sektöre, laboratuvarın büyüklüğüne, yapılan analizlere ve çalışan personel sayısına bağlıdır. Laboratuvarların çalışma alanı; kimya, tıp, gıda, plastik, inşaat ve ziraat gibi birçok farklı alanı kapsayabilir. Laboratuvar şefi bağlı bulunduğu sektöre göre farklı analizleri yapabilecek yetkinlikte olmalıdır. Genel kimya analizlerinden plastik analizlerine, inşaat sektöründen tarım ve gıda alanına kadar çok farklı alanlarda analizler gerçekleştirilebilmektedir. Gıda sektöründe mikrobiyoloji, pestisitler, mikotoksinler gibi farklı analiz türlerine ihtiyaç olabilir. Tıp alanında ise kan ve idrar analizleri yoğun olarak uygulanır. Bir laboratuvar şefi sorumlu olduğu laboratuvardaki bütün analizlere hakim olmalıdır. Bu görev ve sorumlulukların yanı sıra Laboratuvar şefinin sorumlulukları şu şekilde sıralanabilir:

 • Laboratuvar sonuçlarının değerlendirmesini yapabilmeli, olumsuz durumları rapora işlemelidir. 
 • Raporların ilgili firma, kişi veya kuruma ulaştığından emin olmalıdır.
 • Klinik laboratuvarlarda hizmetin gece gündüz aksamadan devam etmesini sağlamalıdır.
 • Laboratuvarının uluslararası akreditasyon ve standartlara uygun olmasını sağlamalı, çalışmaların bu standartlar doğrultusunda gerçekleştiğinden emin olmalıdır.
 • Laboratuvar personelinin görev dağılımlarını organize etmelidir. 
 • Laboratuvarın, yapılacak analizlerin gerekliliklerine uygun olarak tasarlanmasından ve işlemesinden sorumludur.
 • Laboratuvar sektörü ile ilgili olarak yenilikleri izlemeli, standartlardaki değişikliklerden haberdar olmalı, yeniliklerin hem personele hem de laboratuvar bünyesine kazandırılması için çalışmalıdır.
 • Laboratuvar personelinin eğitim ve gelişimini sağlamak için planlar yapmalıdır.
 • Laboratuvar ekipmanlarının bakım, onarım ve kalibrasyon planlarını yapmalıdır. Tüm ekipmanların işler durumda olmasını sağlamalıdır. 
 • Gerekli standart denetimlerinde yer almalı, varsa tespit edilen uygunsuzlukların iyileştirilmesi konusunda çalışma yürütmelidir.

Laboratuvar şefinin temel görevleri bu şekilde sıralanabilir. Bu kişiler bir laboratuvarın idari ve mali ihtiyaçlarının yanında, analizlerin düzgün ve eksiksiz ilerlemesi gibi bir çok alandan sorumludur. Laboratuvarın ihtiyacı olan kimyasal malzemelerinin stok takibini yapmalı, herhangi bir analizde eksik bir kimyasal veya sarf malzeme ile karşılaşılmasını önlemelidir.

Laboratuvar Şefi Olmak için Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Laboratuvar şefi nasıl olunur, diye merak edenler olabilir. Bu mesleği icra etmek için üniversitelerin lisans veya önlisans programlarından mezun olmak gereklidir. Gıda laboratuvarlarında genellikle biyoloji ve gıda mühendisleri çalışmaktadır. Klinik laboratuvarlarda laborant ve biyoloji mezunları görev alır. Bunun dışında genel olarak laboratuvarlarda en fazla görev alan kişiler kimyagerler ve kimya mühendisleridir. 

Laboratuvar Şefi Olmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Laboratuvar şefi görev tanımı gereği laboratuvarın yöneticisi konumundadır. Bu kişi, laboratuvardaki personelden ve bir numunenin laboratuvara kabulünden raporlanmasına kadar arada geçen süreçten sorumludur. Bu kişilerin öncelikle laboratuvarın hizmet verdiği sektöre göre belli lisans ya da önlisans bölümlerinden mezun olması gerekmektedir. Bundan sonra laborant veya analist adı altında hizmet veren kişiler, yeterli tecrübeye ulaşması halinde laboratuvar şefi olarak hizmet vermeye başlayabilirler. Laboratuvar şefi maaşları hizmet verilen alana, laboratuvarın büyüklüğüne ve kişinin tecrübesine göre değişebilir. Laboratuvar şefinin hizmet verdiği alana göre sorumlu olduğu cihazlar, personel ve analiz maliyetleri değişebilir. Bu sebeple de bu kişilerim maaşları değişiklik göstermektedir. 

Laboratuvar Şefi İşe Alım Şartları Nelerdir?

Laboratuvar şefi nedir sorusunu cevaplamak için bu kişilerin çalışma şartlarına bakılarak meslekleri hakkında bilgi edinmek gerekir. Bu kişiler laboratuvarın tipine göre çok farklı görevler üstlenirler. Bu durum aynı zamanda işe alım şartlarını da etkilemektedir. Klinik laboratuvarlar, kimyevi laboratuvarlar veya gıda laboratuvarları; birbirinden farklı analiz uzmanlıkları, çalışma şartları ve mesleki yeterlilik gerektirir. Bu kişilerin işe alım şartları genellikle aşağıdaki gibidir:

 • Gerçekleştirilecek olan analizler hakkında bilimsel kural ve yöntemleri kullanma becerisine sahip olmak.
 • Gerekli mesleki yeterlilik ve eğitim derecesine sahip olmak.
 • Etkin iletişim yetenekleri gösterebilmek.
 • Ekip çalışmasına yatkın olmak, ekip yönetimine uygun olmak.
 • Meslek etiğine uygun davranmak ve analiz güvenilirliğini sağlamak.
 • Disiplinli bir çalışma becerisine sahip olmak.
 • Sorumluluk duygusuyla hareket etmek.
 • Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilmek.
 • Gerekli olduğu durumda belli cihazları kullanabilmek.
 • Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak, olumsuz durumlarda sonuçları yorumlayabilmek.
 • Gerekli akreditasyon ve standartlar hakkında bilgi sahibi olmak.

Laboratuvar şefi, sektöre göre değişse de genel olarak bu yetkinlikleri sağlayabilmelidir. Bu alanda çalışmayı planlayan kişiler Kariyer.net sitesinde yer alan ilanlardan faydalanabilirler. Burada İstanbul gibi belli bir bölgeye özel olarak yayınlanan İstanbul laboratuvar şefi ilanları bulunabildiği gibi, tüm Türkiye'yi kapsayan farklı laboratuvar şefi iş ilanları da bulmak mümkündür. Bu geniş seçenekler arasından size en uygun ilanları belirleyebilir, başvuru adımlarını tamamlayabilirsiniz.