Lojistik Müdürü Nedir?

Lojistik Müdürü Kimdir?

Lojistik müdürü; firmanın satın alma, depolama, dağıtım ve müşteri hizmetlerini planlama, yönlendirme veya koordine etme görevlerini üstlenir. Lojistik personeli ve lojistik sistemlerinin yönetiminde rol alır.

Lojistik Müdürünün Görev Tanımı Neleri Kapsar?

 • Belirli tedarik zinciri tabanlı performans ölçüm sistemlerini kurmak veya izlemek,
 • Lojistik faaliyetler için şirket içi politika veya prosedürler oluşturmak,
 • Üretim gereksinimlerini karşılamak için malzeme akış yönetim sistemlerini planlamak,
 • Ulaştırma, lojistik sistemleri ve müşteri sorunlarını çözmek,
 • Düzenleyici ve yasal gerekliliklere uygunluğu sağlamak için, ithalat veya ihracat süreçlerini izlemek,
 • Maliyet, üretkenlik, doğruluk veya zamanlama hedeflerine ulaşılmasını sağlamak için dağıtım merkezini işletmek,
 • Lojistik uzmanları, planlamacı veya programcıların çalışmalarını denetlemek,
 • Tedarik zinciri verimliliği veya sürdürülebilirliğini geliştirmek için tedarikçi ve müşteriler ile görüşmeler yapmak,
 • Şirket yönetimine, otomatik sistemler gibi yeni veya geliştirilmiş teknolojilerin satın alınmasını tavsiye etmek,
 • Acil durum senaryolarında arzın sürekliliğini sağlamak için risk yönetim programları geliştirmek,
 • Dahili veya harici lojistik sistem veya süreçlere yönelik iyileştirmeler planlamak,
 • Ürün veya malzemelerin taşınmasında en uygun maliyetli veya verimli araçları belirlemek için kurumsal lojistiğin tüm yönlerini analiz etmek,
 • Metrik, raporlar, süreç belgeleri, müşteri hizmetleri kayıtları ile eğitim veya güvenlik kayıtlarını muhafaza etmek,
 • Lojistik faaliyetlerin çevresel zararını en aza indirgemek için küresel, ulusal veya bölgesel taşımacılık ve lojistikle ilgili raporları gözden geçirmek.

Nasıl Lojistik Müdürü Olunur?

Lojistik müdürü olmak için, üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler ile Mühendislik fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir.

Lojistik Müdürünün Nitelikleri Nelerdir?

 • Yönetim ve liderlik vasfına sahip olmak,
 • Yazılı ve sözlü iletişim kanallarını etkin bir şekilde kullanabilmek,
 • Problemler karşısında çözüm üretme becerisi sergilemek,
 • Öz disiplin sahibi olmak,
 • Erkek adaylar için, askeri yükümlülüğü bulunmamak.