Makine Enerji Müdürü Nedir?

Makine Enerji Müdürü Ne Demek?

Makine enerji müdürü, hizmet verdiği işletmede yer alan üretim makinelerinin bakım, onarım ve enerji tasarrufunu sağlama işlemlerini yürütür.

Makine Enerji Müdürü Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

 • Tesis ve makinelerin verimli, etkili ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak,
 • İşletmede yer alan makinelerin bakım ve tamir işlemlerinin koordinasyonunu sağlamak,
 • Makineler için yıllık bakım planları hazırlamak,
 • Yıllık bakım planlarına göre mekanik ve elektrik bakım faaliyetlerini yürütmek,
 • Makine personelini arıza onarımları ve bakım işlemleri için yönlendirmek,
 • Personelin denetimini gerçekleştirmek,
 • Teknik malzeme ile ekipman ihtiyaçlarını belirlemek ve temin edilmesini sağlamak,
 • Makinelerin onarım ve bakımlarını periyodik olarak yaptırarak üretimin devamlılığını sağlamak,
 • Gerekli durumlarda bakım plan ve prosedürlerini revize etmek,
 • Makine revizyonlarını gerçekleştirmek ve projelendirmek,
 • Yapılan bakım ve onarımların kayıtlarını tutmak ve raporlamak,
 • Enerji maliyetlerini minimum seviyeye düşürmek ve bu maliyetlerin kontrolünü sağlamak için araştırmalarda bulunmak,
 • Bakım bütçesini planlamak ve harcamaların azaltılması için iyileştirme çalışmalarında bulunmak,
 • İşletmenin teknik alanla ilgili yatırım ve fizibilite çalışmalarında aktif rol almak,
 • Yeni makinelerin montaj ve demontaj işlemlerini yürütmek,
 • Üst yönetime günlük ve aylık faaliyet raporları sunmak.

Nasıl Makine Enerji Müdürü Olunur?

Makine enerji müdürü olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Makine Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

Makine Enerji Müdüründe Olması Gereken Özellikler

 • Teknik becerilere sahip olmak,
 • İş birliği ve ekip yönetimine yatkınlık göstermek,
 • Planlama ve organizasyon becerisi sergilemek,
 • ISO kalite sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Sözlü ve yazılı iletişim kanallarını etkin bir şekilde kullanabilmek.