Mal Müdürü Nedir?

Mal Müdürü Ne Demek?

Mal müdürü, ilçe maliye teşkilatlarındaki genel işleyişin mevzuata uygun olmasını sağlamakla yükümlüdür. Bulunduğu birimin amiri konumunda olan mal müdürü, denetimi altında gerçekleşen işlemlerin kanuna uygunluğunun sağlanmasından birinci derecede sorumludur.

Mal Müdürü Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Mal müdürünün sorumlulukları hizmet verdiği birime bağlı olarak farklılıklar göstermektedir. Mal müdürünün görev tanımı ilgili mevzuatta şu başlıklar altında verilmiştir; saymanlık ve muhasebe yetkilisi olarak görevler, milli emlak hizmetlerine yönelik görevler, muhakemat hizmetlerine yönelik görevler, vergi dairesi müdürü sıfatıyla görevleri, ilçe idare kurulu üyesi olarak görevler, sosyal yardımlaşma mütevelli heyeti üyesi olarak görevler. Tüm bu sıfatlar çerçevesinde mal müdürünün yerine getirmekle yükümlü olduğu görevler şunlardır;

 • Milli emlak işlerinin mevzuata uygun işlemesini sağlamak ve borç kaydı takibini yapmak,
 • Sayman sıfatıyla, gelir vergilerini yönetmek,
 • Mali işlerin takibini yapmak, gerektiği takdirde hazinenin temsilcisi sıfatıyla ilgili kurumlara dava açılmasını sağlamak, avukat olmadığı durumlarda bizzat dava takibini yapmak,
 • Vergi dairesi müdürü sıfatıyla, tahsilat işlemlerinin kanunlara uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Vakıf mütevelli heyeti üyesi sıfatıyla, yoksulluk sınırındaki vatandaşları belirleyip, nakdi yardım gerçekleştirmek,
 • Maliye Bakanlığı tarafından atanan tüm görevleri yerine getirmek.

Nasıl Mal Müdürü Olunur?

Bir kamu görevi olan mal müdürlüğü, görevde yükselmeye tabii olmayıp, sözlü sınavın ardından yapılacak atamayla gerçekleşmektedir. Söz konusu pozisyona atanabilmek için aşağıdaki şartları yerine getirmek gerekmektedir;

 • Üniversitelerin Siyasal Bilimler, İşletme, Maliye gibi ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak,
 • Milli Emlak Müdür Yardımcısı, Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhakemat Müdür Yardımcısı, Emlak Müdür Yardımcısı, Maliye Kursu Müdür Yardımcısı ve Personel Müdür Yardımcısı ile Uzman ve Eğitim Uzmanı unvanlarında en az 2 yıl çalışmış olmak,
 • Muhasebe yetkilisi sertifikası sahibi olmak.

Mal Müdüründe Olması Gereken Özellikler

 • Ekip yönetimini gerçekleştirebilmek,
 • Asgari denetimle çalışabilecek öz disipline sahip olmak,
 • Yazılı ve sözlü mükemmel iletişim becerisi sergilemek,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak.

Mal Müdürü İş İlanları

Şu anda aktif iş ilanı yok

Bu pozisyon için şu anda aktif bir iş ilanı yok. Benzer pozisyonlarda şansınızı deneyebilirsiniz.