Mali İşler Direktörü Nedir?

Mali İşler Direktörü Kimdir?

Mali işler direktörü, çalışmış olduğu kurumun muhasebe ve finans işlerini yöneten kişidir. Şirkete ait tüm finans ve muhasebe operasyonlarının denetimini yapar ve şirketin hedefleri doğrultusunda yapılan çalışmalar sırasında finansal iletişimi sağlar.

Mali İşler Direktörünün Görevleri Nedir?

Mali işler direktörü, şirketin yapmış olduğu mali işleri kontrol eder. Muhasebe işlemlerini yaparken, işi ile ilgili mevzuatları göz önüne alır. Mali işler direktörünün görevleri arasında şunlar yer alır;

 • Çalıştığı şirketin mali ve finansal işlerini takip ve idare etmek,
 • Muhasebe kayıtlarını mevzuata uygun bir şekilde tutmak,
 • Bütçe analizleri yaparak bunları üst birime sunmak,
 • Maliyet, gelir ve gider analizleri üzerinde çalışmak,
 • Şirketin tahsilat ve ödeme tablosunu hazırlamak,
 • Şirketin projeleri için detaylı muhasebe raporu hazırlamak,
 • Finansal risk yönetimi yapmak ve bu finansal risklere yönelik denetimleri sağlamak,
 • Şirketin yatırımlarına yönelik mali çalışmalar yapmak,
 • Vergi işlemlerini yönetmek,
 • İnsan kaynakları için gerekli planlamayı tasarlamak,
 • Sorumluluğu altında bulunan personeller arasında iş bölümünü yapmak.

Kimler Mali İşler Direktörü Olabilir?

Mali işler direktörü olabilmek için ilgili bölümlerde lisans mezunu olmak gerekir. Üniversitelerin İşletme, İktisat ve Ekonomi fakültelerinden mezun olan kişiler bu alanda çalışma imkanı bulabilir. Bu bölümlerden mezun olan kişilerin, mali işler direktörü olarak görev alabilmek için kurumların mali departmanlarında deneyim elde etmeleri de gerekir.

Mali İşler Direktörü Olmak İçin Hangi Eğitimleri Almak Gerekir?

Mali işler direktörü olmak isteyen kişiler muhasebe ve işletmeye dair eğitimler alır. Bu eğitimler arasında işletme yönetimine dair derslerin yanı sıra, mesleki yabancı dil ve girişimcilik gibi dersler de yer alır. Gereken eğitimler, üniversitelerde lisans programları dahilinde verilir.

ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
11.900 / Aylık
52 kişinin ortalama maaşıdır.