Mobil Yazılım Uzmanı Nedir?

Mobil Yazılım Uzmanı Ne Demek?

Mobil yazılım uzmanı, yazılımın mobil kısmıyla ilgilenen meslek dalıdır. Mobil yazılım uzmanı, mobil yazılım platformunda faaliyetler gösteren, uygulama geliştiren ve geliştirdiği uygulamaları kullanıcıların hizmetine sunan kişilere verilen mesleki unvandır. Mobil yazılım uzmanı, mobil uygulamalar geliştiren kişilerdir. Şirketin çalışma alanına göre Android, IOS gibi platformlarda uygulama geliştirirler. Geliştirdikleri uygulamanın test, bakım işlerinden de sorumludur. Android ve IOS dışında React Native ile de uygulamalar geliştirir ve geliştirdiği uygulamaların her iki platformda da çalışmasını sağlar. Uygulamaları geliştirirken Firebase, Core Data, SQLite veya Realm veri tabanlarından yararlanır.

Mobil Yazılım Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Mobil yazılım uzmanının en temel anlamda görevi, şirketin yazılım departmanındaki mobil uygulamalarda görev almak ve diğer alanlarla koordineli olarak çalışmaktır. Bunun yanı sıra diğer görevleri ise şunlardan oluşur:

  • Şirketin hedefleri doğrultusunda yazılım ürünlerini tanımlamak ve tasarlamak,
  • Tasarlayacağı uygulamaların teknik özelliklerini belirlemek adına yazılım ekibi ile iş birliği yapmak,
  • Uygulama geliştirme sürecinde yazılım tasarım süreçlerinden faydalanmak,
  • Yazılım yaşam döngüsü ve yazılım prensiplerinden yararlanarak uygulamayı geliştirmek,
  • Müşteri ihtiyaçlarını belirlemek,
  • Müşterilerle sürekli olarak iletişim halinde olmak,
  • Uygulamanın UML diyagramlarını oluşturmak,
  • Uygulamanın bitim aşamasında test analizi yapmak,
  • Teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek.

Mobil Yazılım Uzmanı Olmak İçin Gerekenler

Mobil yazılım uzmanı olabilmek için üniversitelerin 2 ya da 4 yıllık eğitim veren Bilgisayar bölümlerinden mezun olmanız gerekir. Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Elektrik-Elektronik Mühendisliği gibi bölümlerden mezun olarak da şirketlerde mobil yazılım uzmanı unvanıyla görev yapabilirsiniz.

Mobil Yazılım Uzmanı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Mobil yazılım uzmanı olmak için Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Programcılığı, Yazılım Mühendisliği gibi bölümlerden mezun olmak gerekir. Eğitim süresince göreceğiniz temel dersler Programlamaya Giriş ve Algoritma, Veri Yapıları, Veri Tabanı ve Yönetim Sistemi, Mobil Uygulama Geliştirme, Yazılım Gereksinim Mühendisliği, Yazılım Tasarım Mimarisi, İleri Web Uygulamaları, Nesne Yönelimli Programlama'dır.