Muhasebe Memuru Nedir?

Muhasebe Memuru Nedir?

Muhasebe Memuru Ne Demek?

Hem kamu kurumlarında hem de özel işletmelerde en önemli departmanlardan birisi muhasebe departmanıdır. Bu birim işletmelerin mali işlerinden sorumlu kişilerden oluşur. Kuruluşların bilançolarının oluşturulması, gelir ve gider tablolarının düzenlenmesi, SGK, maaş ve vergi ödemelerinin takibi gibi işler muhasebe biriminin görevleridir. Aynı zamanda işletmeye kesilen faturaların ödenmesi, çek ve senet işlemleri gibi daha birçok farklı muhasebe işleriyle de bu birim ilgilenir. Muhasebe memuru kişiler muhasebe müdürüne bağlı olarak çalışan kimselerdir. Muhasebe memuru nedir denildiğinde, muhasebe departmanında çalışan ve bağlı bulunduğu kurumun politikalarına ve ihtiyaçlarına yönelik olarak muhasebe çalışmalarını yürüten kişi şeklinde cevaplanabilir. Muhasebe memuru olarak çalışan kişiler genellikle şirketlerin yönetim binasında yer alan birimlerde çalışırlar. Bu kişiler hem şirketin diğer birimleriyle hem de vergi dairesi, sosyal sigortalar kurumu gibi farklı kurumlarla iletişim halinde çalışmalarını devam ettirir. Muhasebe memuru kime denir, sorusunun net yanıtı için görev ve sorumluluklarına göz atılmalı.  

Muhasebe Memuru Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Muhasebe memuru çalıştığı kurumun sektörüne göre farklı görevler üstlense de temel olarak benzer işleri yapmaktadır. Temelde muhasebe memuru görevleri şu şekildedir:

 • Çalışan personellerin maaş, ücret pirim veya farklı haklarının hesaplanmasını ve ödenmesini sağlamak.
 • Çalışan personellerin giriş ve çıkış bilgilerini kayıt altına almak.
 • Şirket ve kurumların nakit ve gayrimenkul kayıtlarını tutmak.
 • Muhasebeyle ilgili olarak gerekli olan defter, kasa defterleri, fiş, fatura ve makbuz gibi belgelerinin girişlerini gerçekleştirmek. Bu evrakların dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlamak.
 • Faturalama ve tahsilat gibi işlemleri gerçekleştirmek.
 • Faturalama ve tahsilat gibi işlemlerin takibini yapmak.
 • Kurumun mali tablolarını çıkartmak. Borç ve alacakların takibini yapmak. Çek, senet ve banka hesaplarını takip etmek.
 • Şirketin finansal durumu hakkında raporlar ve analizler hazırlamak.
 • Şirketin vergilerinin ve borçlarının zamanında ve eksiksiz şekilde ödenmesini sağlamak.
 • Şirketin gelir ve giderlerinin takibini yapmak.
 • Piyasada bulunan trendleri analiz ederek iş verimliliğini arttıracak hamleler planlamak.
 • Şirkette bulunan mali tutarsızlıkları tespit etmek, çözüm bulmak.
 • Kar zarar tablolarını, gelir tahminlerini, nakit akışlarını takip etmek. Bütçeler dahil olmak üzere periyodik tüm mali raporları oluşturmak.
 • Yılın belirli dönemlerinde kapanış süreçlerini yürütmek.
 • Muhasebe ve vergi mevzuatlarında oluşan değişikliklerden haberdar olmak.
 • Birleşme ve satın alma gibi olaylarda işletmelere tavsiyede bulunmak. Yeni finans kaynakları hakkında fikir alışverişleri gerçekleştirmek.
 • Şirketin mali bilgilerinin gizliliğini sağlamak.

Muhasebe memuru ne iş yapar denildiğinde bu yukarıdaki maddeler sayılabilir. Bu kişiler bütün bu işlerden anlaşıldığı üzere temel olarak kurumun mali kayıtlarının tamamından sorumludur.

Muhasebe Memuru Olmak için Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Muhasebe memuru olmak için ne gerekli diye bir araştırma yapıldığında bazı eğitim şartları ön plana çıkar. Genellikle firmalar bu pozisyonda istihdam etmek üzere üniversitelerin dört yıllık Muhasebe, İşletme ve İktisat bölümlerinden lisans derecesiyle mezun olan adayları tercih eder. Özellikle belli bir kapasitenin üstünde çalışan şirketler lisans derecesine önem verir. Onun dışında daha küçük işletmeler Ticaret Lisesi mezunu muhasebe personeli de çalıştırabilmektir. Muhasebe memuru olan kişilerin ekonomi, maliye, muhasebe, ticaret hukuku ve vergi yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Aynı zamanda bu kanunlardaki değişiklikler düzenli olarak takip edilmelidir. Üstelik bu alanda çalışacak kişilerin muhasebe programlarına hakim olması halinde başarı elde etme şansı yükselir. Bilişim çağının getirdiği yeniliklerle beraber bütün firmalar muhasebe işlemlerini bu şekilde gerçekleştirmektedir. Bu sebeple de mikro veya logo gibi muhasebe programlarına dair eğitimler özel kurumlardan alınabilir. Muhasebe memuru maaşları genellikle görev yapılacak kurumun özelliklerine ve başvuruda bulunan adayların eğitim durumuna ve deneyimine göre değişiklik gösterir.

Muhasebe Memuru Olmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Muhasebe memuru nasıl olunur sorusunun cevabını merak edenler için öncelikle bu konuda lise, meslek yüksek okulu veya lisans derecesinde bir eğitim almak gerektiği söylenebilir. Belirli düzeyde bir eğitimin ardından bir firmada muhasebe memuru olarak işe başlanabilir. Bu kişiler hem kamu kurumlarında hem özel kuruluşlarda iş bulabilmektedir. Aynı zamanda mali müşavirlik bürolarında da iş imkanı bulunur. Son olarak şirketler, muhasebe memuru adaylarından muhasebe alanında kullanılan bilgisayar programlarına ve yazılımlara hakim olmasını isteyebilir.

Muhasebe Memuru İşe Alım Şartları Nelerdir?

Muhasebe memuru kimdir denildiği zaman bir firmanın muhasebe ile ilgili işlemlerini gerçekleştiren kişilere verilen isimdir denilebilir. Şirketler bu alanda çalışmak isteyen adayların bazı şartları karşılamasını isteyebilir. Bu özellikler arasında:

 • Muhasebe veya benzer bir bölümden lisans veya ön lisans derecesinden mezun olmak,
 • MS Office programları ile bazı muhasebe yazılımlarına hakim olmak,
 • Konu ile ilgili yasal mevzuata hakim olmak,
 • Muhasebe alanındaki teorik bilgileri pratik olarak uygulayabilmek,
 • Esnek çalışma saatlerine uyum gösterebilmek,
 • Birim sorumlusu tarafından verilen görevlerin tam ve eksiksiz gerçekleşmesini sağlamak,
 • Ekip çalışmasına yatkın olmak,
 • Kurum içi ve kurumun dışında sözlü ve yazılı iletişimi gerçekleştirebilmek yer alır.

Muhasebe memuru, genel olarak belirtilen bu özellikleri taşıyan kişilere denir. Bu kişiler, kurumların muhasebe birimlerinde çalışan, kariyerlerini bu doğrultuda geliştiren kişilerdir. Birim yöneticiliğine kadar çıkma ihtimali olan bu pozisyondaki kişilerin, sıkı bir disiplin ve çalışma azmine sahip olması gerekir. Kurumun mali işleriyle ilgilendiği için işlerin eksiksiz ve dikkatle gerçekleştirmesi gerekmektedir. Aynı zamanda analitik düşünebilen kişiler bu meslekte daha başarılı olabilir. Muhasebe memuru iş ilanları için bir çok farklı seçenek Kariyer.net üzerinde yer almaktadır. Bu ilanları inceleyerek, kendinize en uygun olan ilana başvuruda bulunabilirsiniz.