Muhasebe Müdür Yardımcısı Nedir?

Muhasebe Müdür Yardımcısı Nedir?

Muhasebe Müdür Yardımcısı Ne Demek?

Muhasebe müdür yardımcısı mali bilgileri analiz eder. Borçların, vergi borcunun, varlığın veya diğer mali faaliyet kayıtlarının belirlenmesi veya sürdürülmesi için mali raporlar hazırlar. Gerektiğinde muhasebe departmanına ve diğer departmanlara büro yardımı sağlar. Müdür yardımcıları, kuruluşun finansmanı ile ilgili olarak yönetime rapor verir. Yazılım prosedürü ve kurulum uygulaması yoluyla şube envanter seviyelerinin tasarımını denetlerler. Ayrıca muhasebe müdür yardımcısı görev tanımı, bireysel proje kaybını veya gelirini belirleyen üç aylık proje karlılığının analizini ve araştırmayı içerir.

Muhasebe Müdür Yardımcısı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nedir?

Muhasebe müdür yardımcısı, finans ekibine gerekli desteği sağlar. Doğrudan bir kuruluşun mali muhasebecisine, yönetim muhasebecisine veya finans müdürüne bağlıdır. Bu kişilere rapor verir ve mali görevlerin tam karışımını kapsayan önemli günlük desteği sağlar. Aynı zamanda ay sonu ve yıl sonu hesaplarının sonuçlandırılmasından sorumlu finans ekibinin önemli bir üyesidir. Muhasebe müdür yardımcısı sorumlulukları; mali tabloların ve hesapların hazırlanmasını, bütçelerin belirlenmesini, faturaların işlenmesini ve üç aylık KDV beyannamelerinin hazırlanmasını içerebilir. Alanında başarılı olan kişi, bir işletme üzerinde büyük bir etki yaratabilir, kârı artırabilir ve gelecekteki büyümeye katkıda bulunabilir. Muhasebeci yardımcısının mali raporları, işletmenin gelişmesine katkı sağlar. Ayrıca bu pozisyon, finans ekibinin iş performansını artırmaya yardımcı olmada da büyük ölçüde etkilidir. Muhasebe müdür yardımcısı görevleri genellikle şunları içerir:

 • Kıdemli muhasebeciyi ve daha geniş finans ekibini destekler.
 • Ödemelerin ve faturaların doğru ve beklenen zaman dilimlerinde işlenmesini sağlar.
 • Mali tabloları, defterleri ve hesapları doğrular ve düzeltmeler yapar.
 • KDV beyannamesi hazırlar.
 • Yıllık bütçenin hazırlanmasını sağlar.
 • Faturaları ve fatura ekstrelerini işler.
 • Ödemeleri takip eder ve ücretli hesapların doğruluğunu sağlar.
 • Genel borç hesapları ve alacak hesapları görevlerine yardımcı olur.
 • Ödemelerin doğru şekilde ve zamanında yapılmasını sağlamak için gerektiğinde müşteriler ve satıcılarla iletişim kurar.
 • Üst düzey yöneticilere teslim edilmek üzere yazılı raporlar hazırlar.
 • Mali kayıt tutmaya yardımcı olmak için elektronik tabloları ve veri tabanı araçlarını kullanır.

Muhasebe Müdür Yardımcısı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Muhasebe müdür yardımcısı nasıl olunur sorusu için dikkate alınması gereken öncelikli cevaplardan biri; hangi eğitim seviyesine ihtiyaç duyulduğudur. Genellikle Muhasebe, İktisat veya İşletme gibi bir alanda lisans derecesine sahip olunması gerekir. Kariyerini bu alanda ilerletmek isteyen adayların yüksek lisans programlarını tamamlamaları istenebilir. Muhasebe alanında ön lisans derecesi, adayları giriş seviyesindeki pozisyonlara hazırlarken muhasebe veya işletme alanında lisans eğitimi almak adayı daha üst düzey büro pozisyonlarına hazırlar. İşletme veya Muhasebe bölümünden mezun adaylar genellikle işletme, finansal muhasebe, ekonomi, finansal yönetim, işletme istatistikleri ve hukuk alanlarındaki dersleri tamamlarlar. Ayrıca adayların öne çıkmalarına yardımcı olan profesyonel sertifikalar almaları da gerekebilir. Bazı sertifikalar, çevrim içi kurslar ve web seminerleri aracılığıyla tamamlanır. Muhasebe müdür yardımcıları, çalıştıkları süreçte de eğitimler alarak bazı beceriler kazanabilirler. Muhasebe departmanı, eğitimin yanı sıra doğrudan alanla ilgili bazı deneyimler gerektirdiğinden gelecekteki yöneticilerin bu giriş seviyesi pozisyonlardan biriyle başlaması gerekebilir. İyi performans ve deneyim, muhasebe müdür yardımcısı olarak görev yapmaya başlamanıza yardımcı olabilir.

Muhasebe Müdür Yardımcısı Olmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Muhasebe müdür yardımcısı görevlerinin tam olarak yerine getirilebilmesi için çeşitli becerilere ihtiyaç duyulur. Lisans derecesi bir gereklilik olmamasına rağmen adayların, muhasebe veya finans alanında bir kariyer elde etmelerine yardımcı olmada avantajlıdır. İlgili alandaki bölümlerden mezun olmak adaya avantaj sağlayabilir. Bu bölümler şunlardır;

Gerekli eğitimlerin alınmasının yanında, kişilerde bazı becerilerin olması da beklenir. Aranan nitelikler firmadan firmaya değişse de bazı noktalar ortaktır. İşverenlerin muhasebe müdür yardımcısı olmak isteyen adaylarda genel olarak aradıkları özellikler şu şekilde sıralanabilir:

 • Matematiksel beceriler,
 • Finansal ilkeler ve muhasebe terminolojisi bilgisi,
 • Metodik çalışma tarzı,
 • Çoklu görev yeteneği,
 • Odaklanma,
 • Stres altında çalışabilme,
 • Problem çözme becerileri,
 • İyi iletişim kurabilme,
 • Organizasyon becerisi,
 • Dürüstlük,
 • Ofis programı becerileri,
 • Muhasebe programlarını kullanabilme.

Muhasebe Müdür Yardımcısı İşe Alım Şartları Nelerdir?

Muhasebe müdür yardımcısı olarak çalışmak isteyenler gerekli eğitimi ve tecrübeyi sağladıktan sonra istenilen pozisyonda görev almaya başlayabilirler. Muhasebe müdür yardımcısı pozisyonu için işverenler genellikle defter tutma deneyimine sahip adayları tercih edebilirler. Hesap tablosu, veri tabanı ve muhasebe programları gibi ofis bilgisayar programlarını kullanma deneyimi, aday muhasebe müdür yardımcıları için yararlıdır. Defter tutma deneyimi olan adaylar, iş fırsatları ararken avantaja sahip olacaklardır. İşverenler ayrıca başlangıç pozisyonundaki bir muhasebe memurunu çalışma deneyimi kazandıktan sonra muhasebe müdür yardımcılığına terfi ettirebilirler. Ayrıca bu pozisyon için gerekli sertifika çalışma programına katılmak da adaylara katkı sağlayabilir. Alternatif olarak, işverenler ilgili teknik veya ön lisans derecelerine sahip muhasebe müdür yardımcılarını işe alabilirler. Birçok kişi, muhasebe, finans veya ilgili başka bir alanda lisans veya yüksek lisans eğitimi alırken muhasebe müdür yardımcısı olarak çalışmaya devam eder. Edinilen bilgi ve deneyim, muhasebe müdür yardımcısı maaşları açısından da değişikliklere neden olabilir. Ayrıca maaş miktarı, çalışılan firmanın büyüklüğüne ve iç hacmine göre de değişiklik gösterir. Bu pozisyonda görev alacak kişiler, muhasebe departmanı bulunan herhangi bir firmaya başvurabilirler. Sektör ne olursa olsun, her işletme ve firmanın mutlaka muhasebe departmanı bulunur. Kariyer.net Türkiye genelinde farklı iş fırsatları sunar. Siz de Kariyer.net üzerinden muhasebe müdür yardımcısı ilanlarını inceleyebilirsiniz. Çalışmak istediğiniz bölgeye göre aramayı filtreleyerek başvuru adımlarını tamamlayabilirsiniz.