Muhasebe Sorumlusu Nedir?

Muhasebe Sorumlusu Nedir?

Muhasebe Sorumlusu Ne Demek?

Muhasebe sorumlusu, muhasebe defterlerinin tutulması, şirketin banka veya kredi kartı hesaplarının mutabakatı ve yıllık denetimlerin koordinasyonu dahil olmak üzere periyodik muhasebe faaliyetlerini gerçekleştirmek ile sorumludur.

Muhasebe Sorumlusu Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Muhasebe sorumlusunun temel görevi kurum mali kayıtlarının hazırlanması ve incelenmesidir. Meslek profesyonellerinin diğer sorumlulukları şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Finansal durumu analiz etmek ve raporlamak,
 • Vergilerin zamanında ve doğru bir şekilde ödenmesini sağlamak,
 • Müşterilerin veya şirketin gelir ve giderlerini kontrol etmek,
 • Şirket bordrolarını yönetmek,
 • Piyasa eğilimlerini analiz etmek ve elde edilen verilere göre iş verimliliğini planlamak,
 • Mali tutarsızlıkları gidermek,
 • Bilançolar, kâr ve zarar tabloları, gelir tahminleri, bütçeler ve nakit akışı tabloları dahil olmak üzere, periyodik olarak talep edilen tüm mali raporları oluşturmak,
 • Ay sonu, çeyrek sonu ve yıl sonu kapanış süreçlerini yönetmek,
 • Muhasebe yönetmeliği ve vergi mevzuatında meydana gelen değişikliklerden haberdar olmak,
 • Birleşme, satın alma, iflas ve finansman konularında işletmelere tavsiyede bulunmak,
 • Şirket bilgileri gizliliğini korumak.

Nasıl Muhasebe Sorumlusu Olunur?

Muhasebe sorumlusu olmak için dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Muhasebe, İktisat, İşletme ve ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

Muhasebe Sorumlusunda Olması Gereken Özellikler

 • Muhasebe ve kurumsal finans ilkeleri hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmak,
 • Raporlama ve sunum yapabilecek sözlü ve yazılı iletişim becerisi sergilemek,
 • Güvenilir olmak,
 • Ekip çalışmasına uyum sağlamak,
 • İş teslim tarihlerine uymak,
 • MS Office programlarına hakimiyet,
 • Analitik yönü kuvvetli olmak,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak.