Muhasebe Uzman yardımcısı Nedir?

Muhasebe Uzman Yardımcısı Ne Demek?

Muhasebe uzman yardımcısı, muhasebe uzmanına idari destek vermek, dosyalama yapmak ve muhasebe defteri tutmakla sorumludur.

Muhasebe Uzman Yardımcısı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Bankalar, muhasebe şirketleri ve diğer işletmelerin bordro veya muhasebe departmanları tarafından istihdam edilen muhasebe uzman yardımcısının sorumlulukları şunlardır;

 • Finansal hedeflere ulaşılması için şirket bütçesinin hazırlanmasına yardımcı olmak,
 • Faturaların zamanında ödenmesini sağlamak,
 • Çalışanların doğru tazminat aldığından emin olmak için bordro bilgisini kontrol etmek,
 • Bütçenin kötüye kullanımını durdurmak ve zararı azaltmak için sistem değişiklikleri tavsiye etmek,
 • Hesap durumlarını, hizmet ücretlerini veya mali tutarsızlıkları görüşmek için müşterilerle iletişim kurmak,
 • Kâr ve zarar tablolarını, muhasabe defterlerini ve diğer mali belgeleri incelemek,
 • Kurumda yürütülen mali faaliyetlerle ilgili muhasebe raporları tutmak,
 • Muhasebe uzmanı tarafından kendisine tayin edilen büro ve idari görevleri yerine getirmek,
 • İş teslim tarihine uygun çalışmak,
 • Yasal düzenlemelerde meydana gelen değişiklikleri takip etmek,
 • Firma ya da müşteri bilgileri gizliliğini korumak.

Nasıl Muhasebe Uzman Yardımcısı Olunur?

Muhasebe uzman yardımcısı olmak için dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Muhasebe, Maliye ve ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

Muhasebe Uzman Yardımcısında Olması Gereken Özellikler

 • Matematiksel ve analitik düşünme yönü kuvvetli olmak,
 • Problemlere etkili çözümler sunabilmek,
 • Ekip çalışmasına uyum sağlamak,
 • İş takibini gerçekleştirebilmek,
 • Organizasyonel beceriye sahip olmak,
 • İş teslim tarihlerine riayet etmek,
 • Mükemmel sözlü ve yazılı iletişim becerisi sergilemek,
 • MS Office programlarına hakimiyeti bulunmak,
 • Raporlama ve sunum yapabilmek,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak.