Muhasebe Uzmanı Nedir?

Muhasebe Uzmanı Nedir?

Muhasebe Uzmanı Ne Demek?

Muhasebe uzmanı, bir şirkette gerçekleştirilen tüm finansal işlemlerin kaydını tutmakla sorumludur. Kurumun finansal faaliyetlerini işlemek, mali bilgileri kaydetmek, borç verenlerle, müşterilerle ve tedarikçilerle iletişim kurmak, ayrıca diğer muhasebe işlemlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür.

Muhasebe Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Özel sektör ve kamu kurumlarında istihdam edilme imkanı bulunan muhasebe uzmanın sorumlulukları şunlardır;

 • Ödemelerin zamanında alınmasını sağlamak için satıcılar ve tedarikçilerle görüşmek,
 • Şirketin bütçe dahilinde faaliyet göstermesini temin etmek üzere gelirleri ve şirket kaynaklarının kullanımını denetlemek,
 • Bütçe performansıyla ilgili yönetim birimlerine periyodik raporlar sunmak,
 • Faturalar, makbuzlar, muhasebe defterleri ve satın alma siparişlerinin yasal düzenlemelere uygunluğunu kontrol etmek,
 • Vergi denetimleri gerçekleştirmek,
 • İç finans yönetim sistemlerini ve iş risklerini değerlendirmek,
 • Şirketin finansal durumunun nasıl iyileştireceğine dair öneriler sunmak,
 • Kâr ve zarar hesapları, bilançolar, aylık mali tablolar hazırlamak,
 • Bölüm bütçelerini hazırlamak ve departman harcamalarını kontrol etmek,
 • Dönem sonu kapanışlarını hazırlamak,
 • Yıllık mali beyan oluşturmak,
 • Çalışan maaşlarını, kesintilerini ve katkıları hesaplamak,
 • Kurum finansal verilerini gizli tutmak,
 • Mesleki gelişimi sürdürmek.

Nasıl Muhasebe Uzmanı Olunur?

Muhasebe uzmanı olmak için üniversitelerin Muhasebe, İktisat, İşletme ve ilgili bölümlerinden en az lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

Muhasebe Uzmanında Olması Gereken Özellikler

 • İş ve zaman yönetimini gerçekleştirebilmek,
 • Analitik düşünme yönü kuvvetli olmak,
 • Mükemmel sözlü ve yazılı iletişim becerisi sergilemek,
 • Asgari denetimle çalışabilmek,
 • Ekip çalışması ve yönetimini sağlayabilmek,
 • MS Office programlarına hakimiyeti bulunmak,
 • Raporlama ve sunum yapabilmek,
 • Detay odaklı çalışmak,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak.