Mürekkep Operatörü Maaşları

Kariyerinde Maaşlar

Mürekkep Operatörü poziyonunda çalışanların kariyerlerinde ilerledikçe çalıştıkları pozisyonlar ve aldıkları ortalama maaşlar

EN DÜŞÜK ORTALAMA EN YÜKSEK
Birim Yönetici / Yönetmen Yardımcısı 7.520 13.910 25.000