Müsteşar Nedir?

Müsteşar Kimdir?

Müsteşar, bakanlıklarda çalışan ve kamu teşkilatının ilgili kısmının bakandan sonra gelen en üst düzey çalışanıdır. Müsteşarlar memur statüsünde çalışır. Bu nedenle de kıdem, izin, tazminat ya da özlük hakları konusunda memurlarla aynı haklara sahiptir.

Müsteşarın Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Müsteşarlık, bir devlet memurunun ulaşabileceği en üst düzey mevkidir. Müsteşarlar, ilgili bakan görev yerinde olmadığında kurumdaki en üst düzey yöneticidir. Müsteşarların görev ve sorumlulukları ise şöyle sıralanır;

  • Mekansal planlamalar yapmak,
  • Yapı işleri ile ilgilenmek,
  • Mesleki hizmetlerin etkinliği ve yeterliliğini değerlendirmek,
  • Basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini yönetmek,
  • Avrupa Birliği ile ilişkileri düzenlemek,
  • Hukuki süreçleri değerlendirmek ve yönetmek,
  • Destek hizmetlerini takip etmek,
  • Bütçe ve kaynaklar ile ilgili raporları incelemek,
  • Baskın denetimler yapmak,
  • Bakanlık ya da müsteşarlık bünyesinde çalışan kişilerin yasalara ve yönetmeliklere uyup uymadığını denetlemek.

Kimler Müsteşar Olabilir?

Müsteşar olmak için özel olarak bir okul okunması gerekmez. Sadece üniversitelerin bazı bölümlerinden mezun olanlar için müsteşar olabilmek daha kolaydır. Örneğin 4 yıllık eğitim veren Siyasal Bilgiler ya da İktisadi ve İdari Bilimler gibi fakültelerinden mezun olup KPSS’den (Kamu Personel Seçme Sınavı) atanmak için yeterli puanı alan ve İçişleri Bakanlığına giren bir kişi, uzun süre çalışıp gerekli tecrübeyi kazandıktan sonra müsteşar olabilir. Aynı şekilde Tıp, Veterinerlik ya da Hukuk gibi fakültelerden mezun olan kişiler, Sağlık, Tarım ve Orman ya da Adalet gibi bakanlıkların bünyesinde uzun süre çalışıp, gerekli tecrübeyi kazandıktan sonra müsteşar olabilir.

Müsteşar İş İlanları

Şu anda aktif iş ilanı yok

Bu pozisyon için şu anda aktif bir iş ilanı yok. Benzer pozisyonlarda şansınızı deneyebilirsiniz.

SONRAKİ KONU
Müsteşar Mülakatları