Nöroloji Uzmanı Nedir?

Nöroloji Uzmanı Ne Demek?

Nöroloji uzmanı, beyin ve sinir sistemini etkileyen hastalıkların teşhis ve tedavisini gerçekleştiren tıp uzmanıdır.

Nöroloji Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Devlet hastaneleri ve özel sağlık kurumlarında çalışma imkanı bulunan nöroloji uzmanının sorumlulukları şunlardır;

 • Hastanın öyküsünü dinlemek ve nörolojik testler yardımıyla rahatsızlığı teşhis etmek,
 • Hastaları, koordinasyon, refleks, duyu, dil beceri, bilişsel yetenek ve zihinsel durum gibi alanların fonksiyonel durumu hakkında bilgi edinmek üzere incelemek,
 • Tedavi yöntemi belirlemek ve hastaya bilgilendirmede bulunmak,
 • Nörolojik ilaç reçete etmek,
 • Ameliyat gerektiren durumlarda hastayı ilgili cerrahi uzmana yönlendirmek,
 • Nöroimmünoloji, nöro-onkoloji, davranışsal nöroloji ve nörojenetik gibi alanlarda özel tedaviler gerçekleştirmek,
 • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) gibi beyin taramalarının sonuçlarını yorumlamak,
 • Nörolojik muayene bulguları, tedavi planları veya sonuçlarını içeren bilgileri kayıt altına almak,
 • Tıbbi prosedürleri uygulayarak beyin ölümünü belirlemek,
 • Hasta mahremiyetine sadık kalmak,
 • Tıp öğrencilerine veya personele eğitim vermek,
 • Mesleki gelişimi sürdürmek

Nöroloji Uzmanı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Nöroloji uzmanı olmak için aşağıdaki eğitim kriterlerini yerine getirme şartı bulunmaktadır;

 • Altı yıllık eğitim veren Tıp Fakültelerinden lisans derecesi ile mezun olmak,
 • Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında (TUS) başarılı olmak,
 • Dört yıllık nöroloji anabilim dalı ihtisas süresini tamamlamak ve mesleki unvana hak kazanmak

Nöroloji Uzmanında Olması Gereken Özellikler

 • Hastalara karşı empatik bir tutum sergileyebilmek,
 • Ekip çalışması ve yönetimini sağlayabilmek,
 • Stres anında sakin kalıp etkili karar verebilmek,
 • Analitik düşünme yönü kuvvetli olmak,
 • Mükemmel sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi göstermek,
 • Erkek adaylar için, askeri yükümlülüğü bulunmamak
ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
22.100 / Aylık
28 kişinin ortalama maaşıdır.