Beyin ve Sinir Cerrahı Nedir?

Beyin ve Sinir Cerrahı Nedir?

Beyin ve Sinir Cerrahı Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Nöroşirürji, beyin ve sinir hastalıklarının bir diğer tanımıdır. Nöron ve şirürji kelimelerinden türetilmiştir. Sözlükteki anlamı ise "Sinir sistemi yaralarını iyileştiren" şeklinde yer almaktadır. Beyin ve sinir cerrahi doktoru bu tanımda yer aldığı gibi temelde beyin ve sinir sistemi hastalıklarını iyileştirmede görevlidir. Bu iyileştirme görevini yerine getirirken kimi zaman hassas ameliyatlara girer kimi zaman ise radyolojik uygulamalar gerçekleştirir. 

Beyin cerrahı neler yapar sorusunun cevabı aslında çok geniş bir yelpazede açıklanabilir. Beyin ve sinir cerrahları hem sinir sistemi rahatsızlıkları hem de beyin hastalıkları ile ilgilenir. Beyin ve sinir cerrahlarının görev ve sorumlulukları çok geniş bir alana yayılmıştır. Beyin ve sinir cerrahları aldıkları eğitim doğrultusunda hastaların şikayetlerine teşhis koyar. Hastanın şikayetine teşhis koymak için tomografi, bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRI) gibi radyolojik testlerden yardım alır ve bu testlerden gelen sonuçları inceleyerek tespitte bulunur. Test sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından koyulan tanı neticesinde bir tedavi planı oluşturur ve hastalığın tedavisi için tıbbi görüşünü iletir. Bu tıbbi görüş neticesinde uygulamak istediği tedavi yöntemini detaylıca hastalara anlatır ve bu tedavinin uygulanması için hastanın onayını alır. 

Bazı hastalıkların tedavisinde cerrahi işlemlerin değerlendirilmeye alınması gerekir. Örneğin; ilaç tedavisine yanıt vermeyen, olumlu yönde herhangi bir ilerleme göstermeyen epilepsi, Parkinson gibi hastalıklarda cerrahi işlemler çözüm sunar. Bu gibi hastalıkların tedavisi için gereken cerrahi işlemleri beyin ve sinir cerrahı uygular. Gerçekleştiren ameliyatın başarı ile sonuçlanıp sonuçlanmadığını değerlendirir ve gerekli ise ek tedavi yöntemlerini belirler. Hastanın ameliyat sonrası kontrolünün bir kısmını beyin ve sinir cerrahı gerçekleştirir. Cerrah haricinde hastanın bakımından sorumlu hemşirelere veya hasta bakıcılara ameliyat sonrası bakım ile ilgili direktiflerde ve bilgilendirmede bulunur.

Beyin ve sinir cerrahisi ne yapar sorusunun cevabı sadece hastanede gerçekleştirilen görevlerle sınırlı değildir. Beyin ve sinir cerrahları aldıkları eğitimler neticesinde doktor adaylarına eğitim verebilecek donanıma sahip olur. Konferanslara, seminerlere ve eğitimlere katılarak gerekli durumlarda diğer cerrahlarla fikir alışverişinde bulunurlar. Beyin ve sinir hastalıkları alanındaki akademik gelişmelerin takibini gerçekleştirirler. Beyin ve sinir cerrahları hastanelerde veya özel polikliniklerinde hastaların ihtiyaçlarını karşılayacak tüm donanımlara sahiptir.

Beyin ve Sinir Cerrahı Ne Demek?

Beyin ve sinir cerrahı, nöroşirürjiyen olarak da bilinir. Beyin ve sinir cerrahları, beyin ve sinir hastalıklarını kapsayan tüm alanlarla ilgilenir. Beyin ve sinir cerrahının ilgilendiği alanlar arasında şunlar yer almaktadır: Kafa ve omurilik travmaları, omurilik ve beyin dokusundan kaynaklanan rahatsızlıklar veya bu dokulara baskıda bulunan tümörlerin tedavisi, boyun ve bel fıtıkları, omurilik ve kafa yaralanmaları, beyin kanamaları, beyin travmaları, beyindeki damarların tıkanıklığı, omuriliği ve beyni besleyen damarlarda oluşan baloncuklaşma gibi hastalıkların tanısı ve tedavisi. Beyin ve sinir cerrahı, beyinde ve omurilikte meydana gelen tüm rahatsızlıkların tanısını koyar ve cerrahi olarak bu hastalıklara müdahale ederek iyileşme sürecine katkıda bulunur. Tüm bu hastalıkların tanısını koyabilmek ve tedavisini doğru işlemlerle gerçekleştirebilmek için güncel gelişmeleri takip eder ve literatür taramasını gerçekleştirir. Beyin cerrahı neler yapar sorusuna cevap verebilmek için beyin ve sinir cerrahının görev ve sorumluluklarını bilmek gerekir.

Beyin ve Sinir Cerrahı Olmak için Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Beyin ve sinir cerrahı nasıl olunur sorusunun cevabı yoğun bir eğitim sürecini açıklayarak verilir. Beyin ve sinir cerrahı olmak isteyen adaylar öncelikli olarak altı senelik Tıp Fakültesinde eğitim almak zorundadır. Tıp fakültesine girmek için sıkı bir çalışma disiplinine sahip olmak gerekmektedir. Altı senelik Tıp eğitiminden sonra lisans diploması ile mezun olan adaylar Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı olan TUS'a girmek zorundadır. Sınavda başarı gösteren adaylar beyin cerrahisi uzmanlığı stajına başlar ve beş ya da altı yıl süren staj eğitiminden sonra beyin ve sinir cerrahı olmaya hak kazanır. Beyin ve sinir cerrahı olmak için Tıp Fakültesi bulunan üniversitelerde eğitim almak ilk şarttır. Beyin ve sinir cerrahisi kaç yıl okur sorusuna cevap olarak net bir zaman belirtmek mümkün değildir. Tıp eğitimi altı sene sürmekle birlikte çeşitli sebeplerden dolayı hem lisans eğitimi hem de staj eğitimi uzayabilir. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi alanında uzman profesörlerin bulunduğu bir kurum olarak tıp eğitimini veren bir üniversitedir.

Beyin ve Sinir Cerrahı Olmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Beyin ve sinir cerrahı olmak için belli başlı özelliklere sahip olmak ve şartları karşılamış olmak gerekmektedir. Öncelikli olarak altı yıllık tıp eğitiminin tamamlanması ve ardından Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nı başarıyla geçmiş olmak gerekir. Sınavın ardından beyin ve sinir cerrahisi uzmanlığı için staj maratonu başlar. Bu şartları sağlayan ve stajını başarıyla tamamlayan kişiler beyin ve sinir cerrahı olmaya hak kazanır. Beyin ve sinir cerrahı olmak için sahip olunması gereken özelliklerin bir kısmını ise şu şekilde sıralayabiliriz: 

  • Hastalarla ve hasta yakınlarla iyi ilişkiler kurabilmek,
  • Stresli ve yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilmek,
  • Ameliyatlarda gerçekleştirilecek ekip çalışmasına uyum sağlayabilmek,
  • Konsantrasyon sağlama konusunda yetkin olmak,
  • El - göz koordinasyonu sağlayabilmek.

Bu özelliklerin yanı sıra beyin ve sinir cerrahları, mesleki gelişimleri sırasında mikrocerrahi teknikleri iyi kavrayabilmeli ve uzun süren ameliyatları gerçekleştirebilecek fiziki yeterliklere sahip olmalıdır.

Beyin ve Sinir Cerrahı İşe Alım Şartları Nelerdir?

Beyin ve sinir cerrahı olmak isteyenler gerek özel sektörde gerekse kamu hastanelerinde kendilerine iş olanağı bulabilirler. Yaptıkları iş başvuruları sonucunda uygun görüldükleri takdirde mülakata katılan adaylar bu mülakatları başarı ile geçmeleri sonucunda işe alınırlar. Beyin cerrahı mülakatları çeşitli soruları barındırabilir. Adayların her türlü soruya hazır olmaları ve iş başvurusunda bulundukları kurumlar hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir.

Beyin ve sinir cerrahı maaşı cerrahın çalıştığı kurumun şartlarına, istenilen özelliklere ve kişinin deneyimine göre değişkenlik göstermektedir. Sağlık sektörünün öneminin her geçen gün arttığı ve sektör içerisindeki gelişmelerin teknolojik boyutlarla birlikte ileri düzeye taşındığı göz önüne alındığında beyin ve sinir cerrahi uzmanı olanlar için pek çok avantaj sunulmaktadır. Teknolojik cihazlarla birlikte tıp sektöründeki ilerlemeler cerrahların daha rahat şartlarda çalışmasını sağlarken adaylar için de birçok avantajı beraberinde getirmektedir. Yaşam standartlarını önemli ölçüde etkileyen beyin ve sinir hastalıklarının tedavisi, alanında uzmanlaşan profesörler tarafından eğitim alarak kendini geliştirmiş beyin ve sinir cerrahları tarafından başarıyla gerçekleştirilmektedir. Beyin ve sinir cerrahisi ne kadar maaş alır sorusunun cevabı için net rakamlar vermek mümkün değildir. Fakat aldıkları eğitim ve staj süresi göz önüne alındığında tatmin edici rakamlardan bahsetmek mümkündür. Beyin ve sinir cerrahı olarak görev yapmak isteyen kişiler beyin cerrahı iş ilanlarını inceleyebilir. Beyin ve sinir cerrahı olarak başarılı bir kariyere sahip olmak isteyenler Kariyer.net'in beyin ve sinir cerrahı iş alanı ile ilgili sunduğu tüm Türkiye'yi kapsayan iş fırsatlarını inceleyebilirler. Kariyer.net'in sunmuş olduğu fırsatlar sayesinde yaşadığınız şehirdeki iş ilanlarını inceleyebilir, hayalinizdeki işe kavuşabilirsiniz.