Öğrenci Nedir?

Öğrenci Ne Demek?

Öğrenci; ilk, orta ve yüksek öğrenim kurumlarında eğitim gören kişi olarak tanımlanabilir. Öğrenci kelimesi öğrenim gören kişileri ifade eder. Öğrenim gören kişilerin aldığı eğitim birbirlerinden farklıdır. Öğrenim gören kişiler eğitim hayatına ilkokul ile başlar. Zorunlu olarak liseye kadar eğitimini tamamlayan kişiler isterlerse üniversitede eğitimlerine devam edebilirler. Öğrenim gören kişiler ders aldıkları kurumda bilgi ve beceri edinirler. Edindikleri bilgileri iş yaşamlarında ve sosyal hayatlarında kullanırlar. Öğrenci kimdir, sorusuna öğrenim kurumlarında eğitim gören kişi cevabı verilebilir. Öğrencilerin içerisinde bulunduğu öğretim kurumuna göre farklı görev ve sorumlulukları bulunur. Öğrenci nedir, sorusuna cevap vermek için öğrenim gören kişinin ne iş yaptığı, görev sorumlulukları detaylıca incelenmelidir. 

Öğrenci Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Öğrenciler gittikleri öğrenim kurumlarının derslerine katılırlar. Katıldıkları dersleri dinler, not alır ve tekrar yaparlar. Öğretim kurumlarında öğretmenleri tarafından kendilerine verilen ödevleri yerine getirir. Kurum tarafından belirlenen saatlerde derslere katılır. Kurumun belirlediği disiplin kurallarına uyar. Eğitim gördüğü kurumun kılıf kıyafet kuralı varsa bunlara uygun olarak giyinir. Öğrenim gören kişiler ders aldıkları kurumlara göre farklı görev ve sorumluluklara sahiptir. İlkokuldan lise sona kadar zorunlu bir eğitim bulunur. Zorunlu eğitim süresince meslek eğitimi veren okullarda ders görmek de mümkündür. Lise bittikten sonraysa üniversitede meslek yüksekokullarını veya fakülteleri tercih edebilirler. Öğrenim gören kişiler birçok eğitim kurumunda yer alabilir. Bu yüzden öğrenci kime denir, sorusuna herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim amacıyla bulunan kişi cevabı verilebilir. Meslek lisesinde öğrenim gören kişiler tercih ettikleri meslekle ilgili bilgi edinirler. Meslek dersi veren öğretmenini dinler ve kendisine verilen sorumlulukları yerine getirirler. Meslek dersleriyle birlikte okul derslerini de görür. Okulunu tamamlamadan önceyse staj yapar. Eğitim, öğretim kurumlarında dersleri devam ederken staj yapan kişilere stajyer öğrenci denir. Normal liselerde öğrenim görenlerse sayısal, eşit ağırlık ve sözel alanlarından birisini seçer. Seçtikleri alanın içeriğindeki dersleri görürler ve sorumlulukları bu derslere çalışıp sınavları geçmektir. Dil sınıflarında okuyanlarsa eğitimini aldıkları dilin kurallarına hakim olmaya çalışırlar. Dersini gördükleri yabancı dilde konuşmayı ve yazmayı öğrenmeye çalışırlar. Üniversite düzeyinde eğitim gören kişiler kendilerini akademik olarak geliştirirler. Öğrenim süreleri boyunca okumalar ve araştırmalar yaparlar. Tez yazarla ve bilimsel çalışmalar yaparlar. Eğitim gördükleri meslek dalında kendilerini geliştirir ve uzmanlaşırlar. Üniversitede eğitim gören kişiler de eğitim süreleri içerisinde stajyer olarak çalışabilirler. Eğitimini tamamlamış kişiler de mesleğinde uzmanlaşmak için stajyer olarak işe girebilirler. Kişiler öğrenim amacıyla kurslarda ve mesleki eğitim yerlerinde de ders görebilirler. Bu durumda öğrenim görenler eğitim aldıkları kursta verilen dersleri çalışırlar. Kursa giden kişinin göreviyse kurumun gerçekleştireceği sınavda başarılı olmaktır. Meslek kurslarında öğrenim gören çıraklar ve kalfalar da eğitim gördükleri alana dair bilgi edinirler. Kursta verilen dersleri izler ve uygularlar. Öğrenim gören kişilerin ders gördükleri kurumlarda çeşitli sorumlulukları bulunur. Sorumlulukları arasında öğrenim gördüğü kurumun şartlarına uymak vardır. Dersin başladığı saatte sınıfta olur, dersin bittiği saatte sınıftan çıkarlar. Ders esnasında dersi veren öğretmenden izin alarak dışarı çıkabilirler. Öğrenci sorumlulukları arasında öğretmen tarafından kendisine verilen ödevleri ve görevleri zamanında tamamlamak da bulunur. 

Öğrenci Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Öğrenci olmak için ilköğretim düzeyinde bir okulda eğitim almaya başlanabilir. Ders veren özel kurslarda eğitim gören kişilere de öğrenci denir. Öğrenci nasıl olunur, sorusuna, eğitim ve öğretim veren kurumlardan herhangi birisine kayıt olmak cevabı verilebilir. Öğrenim görmek için için kayıt olunabilecek bazı kurumlar aşağıdaki gibidir:

  • Örgün eğitimin verildiği ilköğretim, ortaöğretim ve liseler
  • Açık öğretim liseler
  • Meslek yüksekokulları, fakülteler, enstitüler
  • Çıraklık eğitimi verilen kurslar 
  • Özel ders veren kurslar 

İçerisinde eğitim ve öğretim veren kurumlarda ders gören herkes öğrenci sınıfına girer. Bundan dolayı öğrenci olmak için ne yapılmalı sorusuna yanıt arayanlar bir öğrenim kurumuna giriş yapmalıdır. Kurumlardan eğitim görürken öğrenci belgesi alınabilir. Eğitim tamamlandığında ise kurumlar tarafından başarı belgeleri alınabilir. Her kurumdan alınan belge ayrı özelliklere sahiptir. Meslek liselerinden veya çıraklık eğitimlerinden elde edilen belgeler yeterlilik gösterir. Alınan bu belgelerle bir meslek dalında uzman olunduğu kanıtlanabilir ve o meslekte çalışılabilir. Üniversitelerden alınan belgelerle ise yüksek lisans başvuruları yapılabilir ve uzmanlık kazanılan iş kollarında çalışılabilir. Mesleki yetkinlik belirten belgeye sahip olan kişiler kendi işletmelerini de açabilirler. Öğrenci belgeleri sizin bir eğitim kurumunda öğrenim gördüğünüzü gösterir. Kurumu başarıyla bitirip mezun olduğunuzda ise mezun belgesi alabilirsiniz.

 

Öğrenci Olmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Öğrenci olmak için eğitim, öğretim veren bir kuruma kaydolmak gerekir. Kurumlar özel ya da devlete bağlı olabilir. Her iki kurumda da kişiler ders almaları durumunda öğrenci olarak kabul edilir. Öğrenim görülecek kuruma göre ekstra şartlar bulunabilir. Örgün olarak ilköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimi almak isteyen kişiler için yaş sınırı bulunur. 22 yaşını aşmış kişi liseden mezun olamadıysa örgün eğitimle ilişkisi kesilir. Üniversitelerde yaş kısıtlaması yoktur, her yaştan kişi örgün olarak bir arada eğitim alabilir. MEB tarafından verilen çıraklık eğitimlerindeyse 14 yaşını doldurmuş, 18 yaşını bitirmemiş olmak gerekir. Öğrenim görülecek kurumlarda yaş şartının dışında sağlık durumuyla ilgili şartlar da olabilir. Mesleki eğitim veren çıraklık kurslarında öğrenim görmek isteyen kişilerin sağlık durumunun mesleğe yatkın olması şartı aranabilir. Bir öğrencinin lisede eğitim almak amacıyla başvuru yapabilmesi için öncelikli olarak ortaokulu bitirmiş olması gerekir. Doktora yapmak isteyen bir kişi ise yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmalıdır. Eğitim aşamaları sırayla ilerler. Kurumların belirlemiş olduğu şartlara uyarak başvuru yapan ve kabul edilen kişiler öğrenci olarak isimlendirilir. Bundan dolayı öğrenci olmak için ne yapmalı sorusuna, eğitim, öğretim veren kurumlardan kabul görülmeli cevabı verilebilir. 

Öğrenci İşe Alım Şartları Nelerdir?

Öğrenim gören kişiler sahip oldukları bilgilere ve tecrübelere göre çeşitli işlerde çalışabilirler. Kişiler öğrenim gördükleri kurumlarla ilgili alanlarda staj yapabilirler. Meslek liselerinde, meslek yüksekokullarında ve fakültelerde eğitim gören kişiler stajyer iş başvurularında bulunabilir. Öğrenim gören kişiler okul saatlerinin dışında kalan zamanlarda yarı zamanlı işlerde de çalışabilirler. Yaz tatillerinde, hafta sonlarında garsonluk yapabilirler. Vasıfsız işçi statüsünde, uzmanlık gerektirmeyen mesleklerde de çalışabilirler. Öğrenciler mesleki diplomaya sahip olup eğitim hayatına devam ediyor olabilir. Bu durumda öğrenim gören kişi diploma gerektiren işlerde de çalışabilir. Öğrenim gören kişiler iş başvurusunda bulunduklarında iş görüşmesine çağrılırlar. Görüşmede işveren ve öğrencinin anlaşması durumunda yarı zamanlı veya tam zamanlı olarak işe başlanabilir. İşe alım sürecinde mülakat yapılması da mümkündür. Mülakatlar başvurulan pozisyona göre değişiklik gösterir. Öğrenim gören kişinin başvurulan pozisyona dair bilgisi ve becerisini ölçen pratik veya sözlü bir mülakat yapılabilir. Mülakat veya görüşme sonrasında olumlu sonuç alınması durumunda öğrenci işe başlar. Öğrenim görürken çalışmak isteyen kişiler Kariyer.net'in ülke genelinde sunduğu iş ilanlarından yararlanabilirler. Öğrenim gören kişiler kendi şehirlerinde veya eğitim gördükleri şehirlerde iş ilanlarını inceleyebilirler. İstanbul bölgesindeki İstanbul stajyer iş ilanları için Kariyet.net'te yer alan fırsatları keşfedebilirsiniz. 

SONRAKİ KONU
Öğrenci Mülakatları