Öğretim Görevlisi Nedir?

Öğretim Görevlisi Kimdir?

Öğretim görevlisi, fakülte bölüm başkanı tarafından tahsis edilen alanlarda lisans düzeyinde ders vermekle sorumludur.

Öğretim Görevlisinin Sorumlulukları Nedir?

Bir uzmanlık alanı dahilinde öğretim, araştırma ve idari görevleri üstlenmek üzere üniversiteler ve yükseköğretim kurumları tarafından istihdam edilen öğretim görevlisinin sorumlulukları şunlardır;

 • Sorumlu olduğu lisans derslerini hazırlamak ve yürütmek,
 • Yüksek kaliteli bir müfredatın geliştirilmesine, planlanmasına ve uygulanmasına katkıda bulunmak,
 • Öğrenim materyallerinin geliştirilmesine yardımcı olmak, çalışma planları hazırlamak,
 • Öğrenci ilerlemesini, başarısını ve katılımını izlemek üzere kayıt tutmak,
 • Araştırma sonuçlarını paylaşmayı, bölüm içi ve dışı disiplinlerarası işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan bölüm seminerlerine katılmak,
 • Öğrenci ödevlerini, denemeleri, sınavları hazırlamak, gerektiğinde akademik performansa yönelik birebir geri bildirim sağlamak,
 • Departman veya fakülte çapındaki çalışma gruplarına istenen şekilde katkıda bulunmak,
 • Makale ve diğer bilimsel yayınları kaleme almak,
 • Diğer akademik personel üyeleri ile bölüm ve fakülte toplantılarına katılmak,
 • Mesleki gelişimi sürdürmek

Öğretim Görevlisi Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Öğretim görevlisi olmak için, lisans mezuniyetinin ardından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) girme şartı bulunmaktadır. Sınavda başarı sağlanmasının ardından, görev alınmak istenen üniversite tarafından düzenlenen sözlü mülakata girmek gerekmektedir.

Öğretim Görevlisinin Nitelikleri Nelerdir?

 • Uzmanlığa sahip olunan araştırma alanına yönelik tutkuya sahip olmak ve bu tutkuyu öğrencilere aktarma yeteneği göstermek,
 • Yayınlanan araştırmaları inceleme, akademik konferanslara ve seminerlere katılmaya istekli olmak,
 • Özgün fikir üretebilme ve araştırabilme kabiliyetine sahip olmak,
 • Mükemmel sözlü ve yazılı iletişim becerisi sergilemek,
 • Hem kendi araştırma hedefleri hem de bölümün amaçlarına ulaşmak için bağımsız olarak veya takımın bir parçası olarak çalışabilmek
ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
4.400 / Aylık
113 kişinin ortalama maaşıdır.