Orman Mühendisi Nedir?

Orman Mühendisi Kimdir?

Orman mühendisi; ormanların korunması, ıslahı, geliştirilmesi ve erozyonla mücadele konusunda çalışır. Orman mühendislerinin büyük bir kısmı, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde kadrolu olarak hizmet verir.

Orman Mühendisinin Görev Tanımı Nedir?

Orman mühendislerinin görev tanımı birçok farklı alanı kapsar. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile devlet bünyesinde çalışan orman mühendisleri; orman alanlarını saptar, haritalandırma kısmında çalışır, ağaçlandırma yapılabilecek alanları belirler, aşılama faaliyetlerini yürütür, bozulan ya da deforme olan orman dokusunun ıslahında görev alır, afet ile mücadele planları hazırlar.

Endüstriyel orman işletmelerinde de orman mühendisleri çalışır. Özel sektör alanında faaliyet gösteren endüstriyel ormanların ıslahı, programlı kesim ve dikim işlemleri ile ihtiyaç duyulan ağaç çeşitlerinin yetiştirilmesi gibi konular, orman mühendisinin sorumlulukları arasındadır.

Bunlar dışında orman mühendislerinin sorumlulukları şöyledir:

 • Orman korunması ile ilgili makro ve mikro planlar hazırlamak,
 • Orman çevre şartlarının iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak,
 • Kontrol listeleri oluşturmak ve orman muhafaza çalışanları gibi diğer görevlilerin kullanımına sunmak,
 • Yangın gibi doğal afetler ile karşılaşıldığı zaman müdahale ve mücadele etmek,
 • Orman alanı üzerinde inşa edilecek olan köprü ve menfez gibi alanlar için bilgi toplamak,
 • Ormanlar içerisinde yapılacak olan ana ve tali yolların güzergâhları konusunda çalışmalar yapar.

Nasıl Orman Mühendisi Olunur?

Orman mühendisi olabilmek için üniversitelerin 4 yıllık “Orman Mühendisliği” bölümünden lisans derecesi ile mezuniyet şartı aranır. Orman Mühendisliği bölümü genellikle üniversitelerin Orman Fakültesinde bulunur.

Orman Mühendisinin Nitelikleri Nelerdir?

Orman mühendisleri genellikle araziye çıktığı ve zorlayıcı hava şartlarında çalıştığı için özel yeteneklere sahip olmalıdır. Bunların başında ise elbette stres altında olsa bile doğru ve hızlı karar almak gelir. İş verenlerin orman mühendislerinde aradıkları diğer nitelikler ise şöyledir;

 • Ekibini sevk ve idare etmek,
 • Plan yapmak ve planları altında çalışan birimlere uygulatmak,
 • Fiziksel şartlara uyumlu olmak,
 • Güçlü muhakeme kabiliyetine sahip olmak,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmaması,
 • Seyahat engeli bulunmaması.
ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
3.190 / Aylık
11 kişinin ortalama maaşıdır.
Benzer Meslekler