Orta Kademe Yönetici Nedir?

Orta Kademe Yönetici Ne Demek?

Orta kademe yönetici nedir sorusu şöyle cevaplanabilir; kurumsal işletmelerde üst yönetim ile personel arasında görev yapan kişidir. Bu kişi, çalıştığı işletmelerde farklı unvanlara sahip olabilir. Müdür, şef, uzman, mühendis, yönetici gibi unvanlar ile görev yapabilir. Orta kademe yönetici, bir işletmede üst yönetim tarafından verilen görevleri gerektiği şekilde uygulamaya koyar. Bu görevleri ilgili personellere iletir ve iş takibini yapar. Orta kademe yönetici kime denir sorusuna yanıt vermek için bu pozisyonda görev yapanların görevleri ve sorumlulukları hakkında bilgi vermek gerekir.

Orta Kademe Yönetici Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Orta kademe yönetici kimdir sorusu şöyle yanıtlanabilir; görev aldığı işletme için karar alma, uygulama, problem çözme ve altında yer alan kişileri yönetmekle sorumlu olan kişidir. Gerektiği durumda strateji ve hedef belirleme görevini de üstlenebilir. Bu durum orta kademe yöneticiye, üst yönetimin onayı olmadan bağımsız bir şekilde hareket etme imkânı sağlar. Bununla birlikte problem çözme, mevcut sistemi değiştirme ve iyileştirme gibi yetki alanlarına da sahip olur.

Orta kademe yönetici ne iş yapar şeklinde bir soruyu cevaplamak için bu görevi yapan kişilerin sahip olmaları gereken yetkinlikleri belirtmek gerekir. Orta kademe yöneticilik, kriz yönetiminin bazı durumlarda önem kazandığı pozisyonlardan biridir. Üst yönetim ile olan ilişkiler, personel ile olan ilişkiler, diğer orta kademe yöneticiler ile olan ilişkiler konusunda ve sektörel problemler ile krizleri çözme ve işletme içi çeşitli problemleri çözüme ulaştırmak konusunda, bu görevi yapan kişinin aktif rol oynaması gerekir. Orta kademe yönetici nasıl olunur sorusu şöyle cevaplanabilir; orta kademe yönetici olmak için ilgili eğitimlerin alınmış olması ve gerekli tecrübenin edinilmiş olması gerekir.

Orta Kademe Yönetici Olmak için Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Orta kademe yönetici olmak için hangi okulları okumak gerekir sorusu şöyle cevaplanabilir; çeşitli özel eğitim kurumlarının düzenlemiş olduğu eğitimlerle birlikte, yöneticilik yapılacak kurumun faaliyet gösterdiği sektöre bağlı olarak çeşitli lisans eğitimleri alınabilir. Mühendislik konusunda faaliyet gösteren bir kurumda bu alanda eğitim almış olmak gerekebilirken sağlık sektöründe ise Sağlık Yönetimi gibi programlarda eğitim almış olmak daha uygun olur. Bunların yanı sıra İktisadi İdari Bilimler Fakültelerinin İşletme bölümlerinde, yöneticilik üzerine eğitim verilir. Aynı zamanda görev alınan işletmede terfi ederek de orta kademe yönetici pozisyonunda görev yapılabilir. 

Orta Kademe Yönetici Olmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Birçok kişi orta kademe yönetici nasıl olunur, ne gereklidir gibi araştırmalar yapmaktadır. Bunun için genel şartlar şu şekilde maddelenebilir:

  • Orta kademe yönetici olmak isteyen kişiler öncelikle ODY Belgesi almak.
  • Milli Eğitim Bakanlığının düzenlemiş olduğu kurslara başvuru yapmak.
  • Güncel işleyiş hakkında bilgi sahibi olmak.
  • Gereken eğitim süresini tamamlayarak sınavlara katılmak ve sınavlarda başarılı olmak.
  • Görev yapılan kurumun çalışma alanına uygun diplomalara sahip olmak.

Orta kademe yönetici olmak için gerekli evraklar arasında bulunan Orta Kademe Yönetici Belgesi (ODY) için girilen sınavlar en fazla 50 sorudan oluşur. Bu sınav çoktan seçmeli, yani test şeklinde yapılır. Sınavdan başarılı sayılabilmek için en az %70 oranında bir başarı elde etmek gerekir. Başarılı olanlar ODY Belgesi almaya hak kazanır. Bazı durumlarda bu sınavdan muaf da olunabilir. Bir firmada üç yıl süre ile yöneticilik yapmış olan kişiler, görev süresini belgelendirmek şartı ile sınavdan muaf tutulabilirler.

Orta Kademe Yönetici İşe Alım Şartları Nelerdir?

Orta kademe yönetici olmak isteyen kişilerin, ilgili kurumlar tarafından düzenlenen eğitimlere katılarak ODY Belgesi alması gerekir. Gerekli belgeyi aldıktan sonra orta kademe yönetici iş ilanı seçenekleri takip edilerek ilgili pozisyonlara başvuru gerçekleştirilebilir. İş ilanlarında genel olarak üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olunması, minimum üç yıl iş tecrübesine sahip olunması, yeterli seviyede İngilizce bilinmesi, MS Office programlarına hâkim olunması, esnek çalışma saatlerine uyum sağlanması, ekip çalışmasına uygun olunması gibi şartlar yer alır. Başvuru işlemleri gerçekleştirildikten sonra başvurulan kurum tarafından mülakat ve/veya çeşitli yetkinlik sınavları yapılabilir. Başvuru sonrası başarılı olunması halinde görev yapılacak kurumda e-mail, telefon ve kargo trafiğini yönetmek, misafir karşılama, günlük ajanda oluşturma, gelen talimatları üst yöneticilere iletme, üst yönetim ile altındaki personeller arasındaki bilgi akışını sağlama, ihtiyaç olduğu durumlarda üst yönetim ile toplantılara katılma ve seyahat rezervasyonları yapmak gibi görevler yer alır. Orta kademe yöneticiler problem çözme yeteneğine sahip kişilerdir. İşletme içinde beklenmedik durumlarda oluşabilecek sorunlara karşı çözüm üretebilmelidir. Problem çözme sürecinde sorunun ana kaynağını tespit etme, düşünme, deneme ve bilgi paylaşma gibi adımları uygular.

Orta kademe yönetici maaşları başvuru yapılan kuruma, adayın bilgisine ve yeteneklerine göre değişkenlik gösterir. Kişinin sahip olduğu deneyim süresi, öğrenim düzeyi ve sahip olduğu belgeler maaşları etkileyen faktörler arasında yer alır. Bu alanda çalışmak isteyen kişiler orta kademe yönetici iş ilanları için araştırma yapabilirler. Kariyer.net, üzerinden orta kademe yöneticilik iş ilanlarına başvurulabilir.