Otoklav Operatörü Nedir?

Otoklav Operatörü Kimdir?

Tıbbi malzemelerin, ameliyat araç ve gereçlerinin sterilizasyonu için imal edilen otoklav cihazı konusunda eğitim almış ve cihazı en doğru şekilde kullanma becerisi kazanmış kişiye otoklav operatörü denir. Otoklav cihazı; kimya ve ilaç sanayinde, hastanelerde, diş kliniklerinde ve son yıllarda modern güzellik salonlarında kullanılır.

Otoklav Operatörünün Görevleri Nedir?

Operatörün en önemli görevi sterilizasyon için verilen malzemeyi otoklav için en doğru şekilde hazırlamaktır. Otoklav operatörünün diğer görevleri arasında:

  • Otoklav cihazı ve buhar kazanının işleyişinin hatasız sürmesini sağlamak,
  • Otoklav makinesinin bakımını onarımını, gerekirse yenilenmesini, parça değişimini sağlamak,
  • Birlikte çalıştığı ekip varsa, onlara makineyi öğretmek, deneyim kazanmalarını sağlamak,
  • Ekip çalışmalarını yürütmek,
  • Buhar kazanı veya başka bölümlerdeki aksamaları, arızaları raporlamak, gerekli düzenlemeleri yaparak makinenin çalışır hale getirilmesini sağlamak,
  • Sağlık kuruluşunda çalışıyor ise hasta güvenliğini en üst düzeyde korumak,
  • Hasta memnuniyetini ön planda tutan prensipleri ekip içinde benimsetmek,
  • Ameliyat veya diş operasyonları için gerekli teçhizatı steril vaziyette zamanında hazır etmek, yer alır.

Kimler Otoklav Operatörü Olabilir?

Hastaneler ve sağlık klinikleri, cihaz operatörlerini hemşirelik veya çevre sağlığı teknisyenliği mezunlarından seçer. Kimya ve ilaç sanayinde ise daha çok kimya meslek yüksekokulu mezunları tercih edilir. Ayrıca meslek liselerinin makine veya elektrik bölümü mezunları da otoklav operatörü olabilir.

Otoklav Operatörü Olmak için Hangi Eğitimleri Almak Gerekir?

Meslek yüksekokullarının veya meslek liselerinin ilgili bölümlerinden otoklav cihazının çalışma düzeni ile ilgili eğitimler almak gerekir. Sağlık alanlarında ise lise veya lisans düzeyinde eğitim alan adaylar otoklav cihazı kullanma konusunda tecrübe kazandıktan sonra sterilizasyon görevlisi olabilir.

Benzer Meslekler