Paketleme Elemanı Nedir?

Paketleme Elemanı Nedir?

Paketleme Elemanı İşe Alım Şartları Nelerdir?

İnsan gücü kullanılarak yapılan paketlemeler makine çalışmaları kadar hızlı ilerlemez. Paketleme elemanından uygun bir süre içerisinde, ürünlere zarar vermeden paketleme yapabilmesi beklenir. Paketleme elemanı maaş düzeyi sektör, şirket prosedürleri, iş yükü ve çalışma saatleri gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Kariyer.net üzerinden ulaşılabilecek ilanlar, sunulan fırsatlar açısından çeşitlilik göstermektedir. Gıda, sağlık, tekstil gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketler paketleme personeli iş imkanı sunabilir. Üretim alanında faaliyet gösteren çoğu işletme paketleme personeline ihtiyaç duyar. Evde yapılması mümkün olan ambalajlama işleri, ek iş gelir elde etme noktasında oldukça avantajlıdır. Çoğu paketleme faaliyetleri atölye, fabrika, imalathane gibi çalışma ortamlarında gerçekleştirilir. Manuel paketlemeler için genellikle şeffaf plastik ambalajlar ve naylon poşetler kullanılır. Paketleme elemanı nedir sorusuna yanıt vermenin yanı sıra bir paketleme elemanında aranan özellikler hakkında bilgi verecek olan açıklamalar şu şekilde sıralanabilir:

 • El becerisini hızlı ve etkili bir şekilde kullanabilme yeteneğine sahip olmak,
 • Uzun süre oturmaya veya ayakta durmaya engel rahatsızlıklara sahip olmamak,
 • Fazla sayıdaki ürünleri eksiksiz paketleyebilmek, 
 • Paketleme işlemi gerçekleştirilen ürünlerin miktarlarına dikkat etmek,
 • Ürün ve ambalaja zarar gelmemesi için özen göstermek,
 • Gerektiğinde paketleri dağıtım aracına taşıyıp düzenli bir şekilde yerleştirmek ,
 • Her iş günü farklı miktarda ürün paketleyebilmek,
 • Ürünlerin açılmayacak şekilde paketlendiğinden emin olmak,
 • Farklı sektörlerin değişiklik gösterebilecek çalışma şartları konusunda bilgi sahibi olmak,

Paketlemeden sorumlu elemanlar cam, karton ve alüminyum ambalajların kullanıldığı otomatik paketleme tesislerinde çalışabilmeye imkan sunacak deneyimler kazanabilir. Birçok kişinin keyif alarak yaptığı paketleme işleri neredeyse üretimin gerçekleştiği tüm sektörlerde mevcuttur. Kariyer.net ile yayınlanan paketleme elemanı iş ilanları arasından değerlendirme yaparak, uygun şartların sunulduğu iş ilanına başvuru yapılabilir. Yaşadığı şehirdeki iş ilanlarını değerlendirmek isteyen kişiler, sayfada yer alan filtreleme özelliğinden faydalanabilir. 

Paketleme Elemanı Ne Demek?

Paketleme elemanı, üretim aşamaları tamamlanarak ortaya çıkarılmış bir ürünün uygun bir şekilde ambalajlanması için çalışır. Tüketiciye ulaşmadan önce ürünlerin paketlenmesinde farklı metotlar kullanılır. Otomatik paketleme sistemlerinin kullanılamadığı durumlarda insan gücüne ihtiyaç duyulur. Belirli bir düzen ve sistem dahilinde yapılan bir iş olması, can güvenliği açısından risk taşımaması mesleğin öne çıkan özelliklerindendir. Paketleme elemanı pozisyonu neredeyse her sektörde çeşitli iş imkanları sunar. Bu amaçla yayınlanan iş ilanlarında bayan paketleme elemanı ve bay paketleme elemanları aranır. Dönemsel işlerde çalışmak isteyen öğrenciler ve vasıfsız elemanlar da paketleme elemanı olarak çalışabilir.

Paketleme Elemanı Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Paketleme elemanı görev tanımı ve sorumlulukları bir ürünü kutu, poşet, kağıt veya kumaş kullanarak paketlemeyi içerir. Ürünün paket içerisine özenle yerleştirilmesi oldukça önemlidir. Paketin açık unutulmaması ve paketleme için kullanılan malzemelere zarar gelmemesi gibi durumlara özen gösterilmesi gerekir. Paketleme elemanı ne iş yapar sorusu şu şekilde cevaplanabilir:

 • Fazla sayıdaki ürünler, paketlerin içerisine gerekli miktarda yerleştirilir.
 • Ürünün özelliklerine uygun paket seçimi yapılır.
 • Paketlemede kullanılan ambalaj açık kalmayacak şekilde kapatılır.
 • Paketlenen ürünler birbirinden farklıysa ve karışmamaları gerekiyorsa çeşitlerine göre ayrılır.
 • Her paket, ulaştırılacakları mesafeye bağlı olarak kutu veya daha büyük bir torbaya yerleştirilir. 
 • Ürünler dağıtıma hazır hale getirilir.

Paketleme sonrasında ürünleri depoya yönlendirmek de paketleme elemanının görevleri arasına eklenebilir. Paketleme aşaması, üretim ve dağıtım arasında yer almaktadır. Ürün hakkındaki bilgilerin, kullanım tavsiyelerinin ve reklam figürlerinin bulunabildiği ambalajlar, dış etkenlere bağlı olarak hasar almamalıdır. İşlem sırasında hasar gördüğü fark edilen ambalajların değiştirilmesi gerekir.

Paketleme Elemanı Olmak için Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Doku, içerik, kullanım ve dayanıklılık ölçüsü, bir ürünün nasıl paketleneceğini belirler. Meslek liselerinde, fakültelerde, yüksekokullarda veya enstitülerde paketlemeye dair eğitim programları mevcut değildir. Paketleme elemanı, çalıştığı ortamda bir süre gözlem yaparak iş süreci hakkında bilgi sahibi olabilir. İnsan gücüne ihtiyaç duyularak yapılan paketlemeler çoğunlukla hafif ve küçük boyutlardaki ürünler için uygulanır. Birkaç denemeden sonra, ambalajın ve ürünün zarar görmemesi için gerekli olan en ideal paketleme tarzı öğrenilmiş olur. Otomatik makinelerin kullanıldığı seri paketleme işlemleri, makineyi tanıma gerekliliğini ortaya çıkarır. İş yeri ortamında, deneyimli personellerin gözetimi altında çeşitli alıştırmalar yapılır. Paketleme elemanı, paketleme sürecini öğrenmeye başladığında enformel eğitim süreci tamamlanmış olur. Paketleme elemanı iş ilanı yayınlayan şirketlerin belirledikleri şartlara uygunluk sağlayan kişiler, paketleme elamanı olarak görev alabilir. Paketleme işi yapanlar öğrendiklerini yeni elemanlara aktararak iş başında eğitim zincirine dahil olur.

Paketleme Elemanı Olmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Paketleme elemanı görevi nedir sorusuyla, mesleki şartlar yakından alakalıdır. Paketleme görevi, kullanıma hazır ürünleri korunaklı şekilde ilgili yerlere ulaştırmak için uygun hale getirmektir. Önceki süreçte benzer bir iş yapmış olmak, işe alım sürecinde avantaj sağlayabilir. Verimli bir paketleme elemanı hızlı çalışabilen, dikkat dağınıklığı yaşamayan, zaman yönetimine önem veren, kendini sürekli geliştiren, ekip çalışmasına yatkın bir kişidir. Her paketleme işlemi sırasında ürün güvenliğini düşünmek, hasarlı ürünleri ayrı bir alana almak ve ürünlere zarar verecek darbelerden kaçınmak oldukça önemlidir. Paketleme işlemi sırasında hızlı davranılması sonucunda güç kontrolünün sağlanamamasıyla ürün zarar görebilir. Güç kontrolü ve hız arasında dengenin sağlanması gerekir.