Piyano Öğretmeni Nedir?

Piyano Öğretmeni Kimdir?

Piyano öğretmeni, öğrencilere piyano çalma becerisi kazandırmak için eğitim verir. Müzik okulları, sanat merkezleri ve özel eğitim kurumlarında görev almanın yanı sıra, bireysel ders verme hizmeti sunar.

Piyano Öğretmeninin Sorumlulukları Nelerdir?

Piyano, ritim ve nota okuma becerilerinin uygun yaş grubu ve yeteneğe göre kazandırılmasını sağlayan piyano öğretmeninin sorumlulukları şunlardır;

 • Öğrencilerin yaş ve yeteneklerine uygun ders planları hazırlamak,
 • Öğrencilere etkili müzik teorisi, müzik temelleri ve müzik tarihi gibi konularda dersler hazırlamak ve sunmak,
 • Öğrencilere işitsel beceriler ve pratik teknikler öğretmek,
 • Öğrenciler için yaratıcı ve olumlu bir öğrenme ortamı oluşturmak,
 • Yetenek sınavlarına girecek öğrencilerin hazırlanmasında yardımcı olmak,
 • Öğrencileri motive etmek ve ilerlemeyi teşvik etmek,
 • Öğrencileri yer alacakları resitaller için hazırlamak,
 • Performans gruplarını organize etmek ve provalarını yönlendirmek,
 • Öğrencilerin gelişimlerini değerlendirmek ve raporlamak,
 • Öğrenci devam kayıtları, notları ve diğer evrakların muhafazasını sağlamak,
 • Öğrencilere gerektiğinde danışmanlık hizmeti vermek,
 • Öğrencilerin akademik, kişisel ve kariyer hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak

Nasıl Piyano Öğretmeni Olunur?

Piyano öğretmeni olmak için devlet konservatuarlarının Müzik Bölümü, Piyano Anasanat Dalından mezun olmanız gerekmektedir. Eğitim kurumlarında öğretmenlik yapabilmek için pedagojik formasyon alınması şarttır.

Piyano Öğretmeninin Nitelikleri Nelerdir?

 • Müzik bilgisi ve piyano hakkında yetkinliğe sahip olmak,
 • Sabır ve özverili olmak,
 • Etkin planlama ve organizasyon becerisi göstermek,
 • Olumlu tutum ve yüksek motivasyon sahibi olmak,
 • Yaratıcı öğretim teknikleri uygulamak,
 • Öğrencilerin yetenek ve ihtiyaçlarını gözlemleme ve analiz edebilme becerisi sergilemek