Müzik Öğretmeni Nedir?

Müzik Öğretmeni Ne Demek?

Müzik öğretmeni; öğrencilere nota, ses, tempo, enstrüman ve ritim becerileri dahil olmak üzere müziğin tüm yönleri hakkında eğitim verir. Müzikle ilgili bilgi ve becerinin uygun yaş grubu ve yeteneğe göre kazandırılmasını sağlar.

Müzik Öğretmeni Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

İlköğretim ve ortaöğretim kurumları, eğitim akademileri ve sanat merkezlerinde görev alan müzik öğretmeninin mesleki yükümlülükleri şunlardır;

 • Öğrencilerin yaş ve yeteneklerine uygun ders planları düzenlemek,
 • Öğrencilere müzik bilgi ve yeteneklerini geliştirmesinde yardımcı olmak,
 • Yönetimden, sınıfta kullanmak üzere ritim ve müzik aletleri talebinde bulunmak,
 • Öğrencilerin potansiyelini gözlemlemek ve becerileri doğrultusunda yönlendirme yapmak,
 • Öğrenciler için yaratıcı ve pozitif bir öğrenme ortamı oluşturmak,
 • Müfredat geliştirme programları ve öğrenci etkinliklerine katılım sağlamak,
 • Öğrencilerin ilerlemesini değerlendirmek için ödev ve çalışmalarının kontrolünü yapmak,
 • Okul müsameresi için gösteri planlamak ve provaları yönetmek,
 • Gerektiğinde öğrencilere danışmanlık hizmeti vermek,
 • Ekstra desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik olarak velilere bildirimde bulunmak,
 • İdare tarafından belirlenen politika ve prosedürleri izlemek,
 • Kurum içi toplantılara iştirak etmek.

Nasıl Müzik Öğretmeni Olunur?

Üniversitelerin Müzik Öğretmenliği bölümünden mezun olan öğrenciler, Müzik Öğretmeni unvanına sahip olmaya hak kazanır. Konservatuarların opera, şan, Türk Sanat Müziği gibi ilgili bölümlerinden mezun olan bireylerin öğretmenlik yapabilmesi için pedagojik formasyon almaları gerekmektedir.

Müzik Öğretmeninde Olması Gereken Özellikler

 • Müzik bilgisi ve en az bir enstrüman hakkında yetkinliğe sahip olmak,
 • Planlama ve organizasyon becerisi göstermek,
 • Güçlü zaman yönetimi becerisi sergilemek,
 • Sözlü ve yazılı iletişim kanallarını etkin bir şekilde kullanabilmek,
 • Sabır ve özverili olmak,
 • Meslek etiğine uygun davranışlar sergilemek.
ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
13.660 / Aylık
260 kişinin ortalama maaşıdır.