Planlama Uzman Yardımcısı Nedir?

Planlama Uzman Yardımcısı Nedir?

Planlama Uzman Yardımcısı Ne Demek?

Planlama uzman yardımcısı; firmaların üretim süreçlerinin takibini sağlayan ve bu alanda ilgili stratejilerin belirlenmesine yardımcı olan kişidir. Aynı zamanda üretim sürecinde yetki sahibi olan planlama uzmanına yardım eden bireydir. Planlama uzman yardımcısı görev tanımı içerisinde; üretim maliyetlerinin en aza indirilmesi için yapılan çalışmalara katkıda bulunmak, imalat sürecinin sorunsuz işlemesine yardımcı olmak gibi sorumluluklar yer almaktadır. Ayrıca imalat planını oluşturan verileri toplamak, bunların analizini gerçekleştirmek ve bu kapsamda departmanlar arası koordinasyonu sağlamak da bu pozisyonda hizmet veren kişilerin yapması gerekenler içerisindedir.

Planlama Uzman Yardımcısı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Planlama uzman yardımcısı ne iş yapar sorusuna; üretim için gerekli olan satın alma işlemlerini kontrol etmek, firmanın stok durumunu belirlemek ve buna göre ilgili ürünler kapsamında sipariş verilmesine yardımcı olmak, cevabı verilebilmektedir. Oluşturulan imalat planlarının, alınan yeni kararlar doğrultusunda güncellenmesini sağlamak da bu pozisyonda görev alan kişilerin yapması gereken eylemlerdendir. Planlama uzman yardımcısına ait diğer sorumluluklar ise genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

 • Kaynak kullanımı, görev yönetimi ve imalat alanında taktik- stratejilerin oluşturulmasına katkıda bulunmak,
 • Bu planlarda meydana gelen değişikliklerin revize edilmesini sağlamak,
 • Planlama uzmanı tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirmek,
 • Uygun bütçe ile yüksek ürün kalitesi sağlanmasına öncelik vermek,
 • Stok tutma, ürün ve bunun gibi süreçlere katkı sağlamak,
 • Bu alanlarda gerçekleşen işlemler hakkında kayıtlar oluşturmak,
 • İmalat sürecine katkıda bulunacak birimlerin koordine edilmesini sağlamak,
 • Alanında kendisini geliştirmeye yardımcı olacak eğitimlere katılmak,
 • Planlama süreçleri ve faaliyetleri kapsamında raporlar hazırlamak ve bunları üst düzey yönetime sunmak,
 • İmalat sürecinde geliştirilen faaliyet planlarının diğer projelere uygun olup olmadığını analiz etmek.

Planlama Uzman Yardımcısı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Planlama uzman yardımcısı nasıl olunur sorusu için verilecek ilk yanıt; bu alanda ilgili lisans eğitiminin tamamlanmış olması gerekir, şeklinde olur. Bu bağlamda pozisyon dahilinde üniversitelerin; Mühendislik Fakültesi, İşletme Fakültesi veya İktisat Fakültesi bünyesinde eğitim alınmalıdır. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü de planlama uzman yardımcısı olmak için tercih edilebilir. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü için Marmara Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi gibi yükseköğretim kurumlarında eğitim alınabilir. Planlama uzman yardımcılığı için kendisini geliştirmek isteyen bireyler, bu alanda eğitim veren mesleki kursları da tercih edebilirler.

Planlama Uzman Yardımcısı Olmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Planlama uzman yardımcısı olmak için gerekli olan şartların başında lisans ya da ön lisans eğitimlerinin tamamlanmış olması gelmektedir. Ayrıca bu alanda ihtiyaç duyulan bilgisayar programlarına hakim olmak, analitik ve çözüm odaklı bir düşünce yapısına sahip olmak, alan ve sektör kapsamında kendisini sürekli geliştirmek gibi nitelikler de bu meslek dalında görev almak isteyenlerde bulunması gereken özelliklerdendir. Planlama uzmanı olmak isteyen bireylerin sahip olması gereken diğer beceri ve donanımlar da aşağıdaki maddeler içerisinde belirtilmiştir:

 • Takım çalışmasına uyum sağlayabilmek,
 • Üretim planlama süreçlerinde meydana gelen sorunlar konusunda hızlı ve pratik çözüm yolları sunabilmek,
 • Raporlama ve sunum becerileri oldukça gelişmiş olmak,
 • Dikkatli ve detaycı bir yapıda olmak,
 • Üretim ve planlama süreçlerini firmaların ya da kurumların kalite standartlarına ve prensiplere uygun bir şekilde yönetebilmek,
 • Diğer departmanlar ile birlikte koordineli bir şekilde çalışabilmek,
 • Çalışanlar arasındaki iş birliğini sağlayabilmek,
 • Veri analizi yapabilmek ve bu analizler sonucunda ortaya çıkan hataları düzeltebilmek,
 • Üretim süreçlerini sorunsuz ilerleyecek şekilde planlayabilmek,
 • Esnek ve dinamik çalışma düzenine ayak uydurabilmek,
 • Kalite kontrol prensipleri ve üretim gibi alanlarda gerekli teknik bilgi donanımına sahip olmak,
 • Çoklu görevlerde öncelik verilmesi gereken işleri doğru belirleyebilmek ve bunları idare edebilmek,
 • Güçlü iletişim becerilerine sahip olmak.

Planlama Uzman Yardımcısı İşe Alım Şartları Nelerdir?

Planlama uzman yardımcısı işe alım şartları içerisinde eğitim ve tecrübe en fazla dikkat edilen kriterler arasında yer almaktadır. Buna ek olarak; alanında yetkinlik, teknik bakış açılarını genişletebilmek, idare konusunda gerekli yeterliliğe sahip olmak gibi özellikler de işverenlerin adaylardan talepleri içerisinde bulunur. Erkek adaylar için askerlik görevinin yerine getirilmiş olması istenebilir. Tüm adaylar için iyi seviyede İngilizce bilinmesi ve Microsoft Office gibi temel bilgisayar programlarına hakim olunması da tercih sebepleri arasındadır. Planlama uzman yardımcısı mülakatları genellikle sözlü şekilde olur ve bu mülakat kapsamında kişilerin almış oldukları eğitimler ile iş tecrübeleri değerlendirilir. Bu pozisyonda görev almak isteyen bireyler; tekstil, giyim, demir-çelik ve ilaç sanayi, teknoloji, eğitim gibi pek sektörde hizmet veren firmaların bünyesinde çalışabilmektedirler. Planlama uzman yardımcısı maaşı ise yer alınan sektöre ve bağlı bulunan firmaya göre farklılık göstermektedir. Ayrıca kişilerin sahip olduğu iş deneyimleri ve aldıkları eğitimler de maaş miktarını etkiler. Bu alanda hizmet vermek isteyen bireyler Kariyer.net üzerinden planlama uzman yardımcısı iş ilanları seçeneklerine ulaşabilir. Ayrıca adaylar ikamet ettiği veya çalışmak istediği şehirdeki iş ilanlarını listeleyebilir. Örneğin; İstanbul'da ikamet edenler, İstanbul planlama uzman yardımcısı iş ilanları seçeneklerini değerlendirebilir.