Risk Değerlendirme Uzmanı Nedir?

Risk Değerlendirme Uzmanı Kimdir?

Risk değerlendirme uzmanı, hizmet verdiği iş yerleri ve faaliyetlerinin İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile iş güvenliği prosedürlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak için çeşitli inceleme ve çalışmalarda bulunmakla sorumludur.

Risk Değerlendirme Uzmanının Görev Tanımı Neleri Kapsar?

 • İş ortamı ile faaliyetlerinin genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için yönetime öneriler sunmak,
 • İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırmalar yapmak,
 • İş yerinde meydana gelen meslek hastalıkları veya iş kazalarının nedenlerini araştırmak ve önleyici tedbirler hakkında araştırmalar yapmak,
 • İş yeri ve ekipmanlarına zarar verme ihtimali olan olayları araştırmak, önlem almak,
 • Risk değerlendirme ve azaltma çalışmalarının yürütülmesini sağlamak,
 • Acil durum eylem planlarının hazırlanması ve takip edilmesinde rol almak,
 • Acil durum ekipmanları ile sistemlerinin kontrollerini gerçekleştirmek,
 • Personelin iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini yürütmek,
 • Risk analiz ile iş sağlığı ve güvenliği performans raporlarını oluşturmak,
 • Hizmet verdiği firma yönetimine hazırlanan raporları sunmak ve danışmanlık yapmak.

Nasıl Risk Değerlendirme Uzmanı Olunur?

Risk değerlendirme uzmanı olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren ilgili Mühendislik bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekir. Lisans eğitiminin ardından, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen İş Güvenliği Uzmanı belgesine sahip olmak şarttır.

Risk Değerlendirme Uzmanının Nitelikleri Nelerdir?

 • Yazılı ve sözlü iletişim kanallarını etkin şekilde kullanabilmek,
 • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına hakim olmak,
 • Seyahat engeli bulunmamak,
 • Analiz yapma ve raporlama becerisi sergilemek,
 • Problemler karşısında çözüm üretebilmek,
 • Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,
 • Planlama ve organizasyon becerisi sergilemek,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak.

Risk Değerlendirme Uzmanı İş İlanları

Şu anda aktif iş ilanı yok

Bu pozisyon için şu anda aktif bir iş ilanı yok. Benzer pozisyonlarda şansınızı deneyebilirsiniz.