Risk Yönetim Uzmanı Nedir?

Risk Yönetim Uzmanı Kimdir?

Kurumsal firmalarda; finansal analizlerin ve enstrümanların belirlenmiş risklerini kontrol ederek azaltan ve en iyi hareket planını hazırlamaya yönelik çalışmalar yürüten kişiler “Risk Yönetim Uzmanı” olarak tanımlanır.

Risk Yönetim Uzmanının Görevleri Nedir?

Risk yönetim uzmanı, işletmenin genel çalışma prensiplerini göz önünde bulundurmak koşuluyla, çeşitli görevlerle yükümlüdür. Meslek dalının yerine getirmesi gereken görevleri arasında;

 • Organizasyonun risk yönetimi olgunluk seviyesini geliştirmek,
 • Güncel risklerin takibi amacıyla; kıyas çalışmaları ve araştırmalar yapmak,
 • Teknolojik ve ticari risklerin belirlenmesi, ölçülmesi, değerlendirilmesi ve takibini yaparak riskin giderilmesi adına çalışmalarda bulunmak,
 • Yönetim kurulu seviyesinde yapılan "Risk Erken Saptanması Komitesi"ne sunulan raporların hazırlanmasında görev almak,
 • Kurumsal risk yönetimi çerçevesiyle ilgili politika ve prosedürleri oluşturmak ve uygulamak,
 • Kurumsal risk yönetimi ekibinin bir parçası olarak, bölüm yöneticileri ve ilgili sorumluları ile risk yönetim çalışmalarını koordine etmek,
 • Grubun ve grup şirketlerinin risklerini belirlemek, ölçümlemek ve risk haritaları sayesinde aksiyon planlarının oluşturulmasını sağlamak,
 • Risk analiz metotlarını çeşitli kaynaklardan izleyerek, takip etmek ve risk model analizini gerçekleştirmek, yer alır.

Kimler Risk Yönetim Uzmanı Olabilir?

Risk yönetim uzmanlığı finans sektöründe en çok aranan mesleklerden biri olarak öne çıkar. Üniversitelerin dört yıllık iktisadi birimler fakültesi bünyesindeki iktisat, işletme gibi bölümlerinde eğitim gören kişiler, yeterli deneyimi elde ettikten sonra risk yönetim uzmanlığı yapabilir. Risk yönetim uzmanlığı alanında, örgün ve uzaktan eğitim olmak üzere daha çok üniversiteler bünyesinde çeşitli sertifika programları düzenlenir. Özel sektördeki risk yönetimi çalışanları, üst ve orta kademeli yöneticiler ve kariyerine risk yönetimi sektöründe başlangıç yapmak isteyen herkes eğitimlere başvurabilir.

Risk Yönetim Uzmanı Olmak için Hangi Eğitimleri Almak Gerekir?

Sektöre adım atmadan önce risk yönetimi dalında teknik eğitim almak kişiye fayda sağlayabilir. Risk yönetim uzmanı olabilmek adına, verilen bazı temel eğitimler aşağıdaki gibi gösterilebilir:

 • Kurumsal Risk Yönetimine Giriş
 • Risk Yönetimi ve Kurumsal Yönetim
 • Küresel İş Ortamında Riskler
 • Finansal Riskler ve Koruma
 • Politik Riskler ve Piyasa Riskleri