Sağlık Teknisyeni Nedir?

Sağlık Teknisyeni Kimdir?

Sağlık teknisyeni; bakanlığa bağlı idari yerlerde, sağlık ocağı, hastane ve acil servis gibi sağlık alanlarında temel sağlık bilgisiyle evrak düzenleme, cihaz hazırlama gibi alanlarda çalışan kişilere verilen mesleki unvandır.

Sağlık Teknisyeni Ne Yapar? Sağlık Teknisyeninin Mesleki Görevleri Nelerdir?

Sağlık bakanlığına bağlı tüm kurum ve özel kuruluşlarda çalışan sağlık teknisyeninin görev ve sorumlulukları şunlardır:

  • Hastaları karşılamak; onların muayene, tedavi ve tetkik için hazırlanmasını sağlamak,
  • Çalıştığı alanı her zaman hazır halde bulundurmak,
  • Sağlık grubunda bulunan yetkili kişiler izin verdiği sürece hastanın yürümesine ve hareket etmesine refakat etmek,
  • Sağlık grubunda bulunan yetkili kişiler izin verdiği sürece hareket kısıtlılığı olan hastalara yardımcı olmak,
  • İlgilendiği hastaların sağlıkları ile ilgili genel durumlarında bir değişiklik fark ederse bunu sağlık mensuplarına bildirmek,
  • Sağlık grubunda bulunan yetkili kişilerin belirlediği hususlar doğrultusunda hastanın beslenmesine yardımcı olmak,
  • Sağlık grubunda bulunan yetkili kişilerin belirlediği hususlar doğrultusunda hastaya egzersiz programı uygulanmasını sağlamak,
  • Sağlık alanında kullanılacak olan malzemelerin temiz olmasını ve hazırlanmasını sağlamak,
  • Bulunduğu birimdeki evrak işlerini düzenleme, yönetme ve takibini yapma,
  • Sağlık alanında kullanılan aletlerin steril olmasını sağlamak.

Sağlık Teknisyeni Nasıl Olunur? Sağlık Teknisyeni Eğitimi

Üniversitelerin Sağlık Meslek Yüksekokullarında bulunan Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve İlk Bakım, İlk ve Acil Yardım, Eczane Teknikerliği, Anestezi Teknikerliği, Anestezi, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Teknikerliği gibi ön lisans programlarından mezun olanlar sağlık teknisyeni olarak görev yapabilmektedir.