Şantiye Sorumlusu Nedir?

Şantiye Sorumlusu Ne Demek?

Şantiyedeki işlerin tümünün sorumluluğunu üstlenen kişilere şantiye sorumlusu denir. Genellikle arazide çalışmakla birlikte, yöneticiler ile sık sık iletişim içerisinde olarak raporlar sunar. Bu sebeple çalışmalarının bir kısmını da büro ortamında sürdürür.

Şantiye Sorumlusu Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

İnşaat işlerinde ve tesisat düzenlenmesinde birçok sorumluluğu üstlenen şantiye sorumlusunun, görevleri oldukça geniş bir alanı kapsar. Görevleri arasında şunlar yer alır;

  • Yapı işinin yürütülmesi esnasında gerekli güvenlik önlemlerini almak, varsa güvenliğe dair eksiklikleri gidermek,
  • Yapının inşaatı esnasında gerek yönetim gerek mühendislik işlerinin yürümesini sağlamak,
  • İnşaatın alınan ruhsata uygun biçimde tamamlanmasını sağlamak,
  • İşin prosedüre uygun biçimde yürütülmesi için gerekli önlemleri almak,
  • Yapının devamı esnasında kullanılan ekipmanların denetimini sağlamak,
  • Çalışanların günlük iş yükümlülüklerini belirlemek,
  • Bütçe planlaması yapılırken ihtiyaç görülmesi halinde görüş bildirmek,
  • İş sağlığı ve güvenliğe dair kusurları raporlayarak yapı yönetimine sunmak,
  • Yapı kullanma izin belgesinin yanı sıra yapı ruhsatını imzalamak.

Şantiye Sorumlusu Olmak İçin Gerekenler

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğine göre, İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları, şantiye sorumlusu olarak görev yapabilir. Ayrıca yine aynı yönetmelikte Mimarlık fakültesi mezunlarının da şantiye sorumlusu olarak istihdam edilebileceği belirtilir.

Şantiye Sorumlusu Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan şantiye sorumlusu; bilgisayar programlama dilleri, teknik resim, zemin mekaniği, yapı işleri şantiye tekniği, istatistik, mekanik ve yapı malzemeleri gibi dersleri alır. Mimarlık mezunu olan şantiye sorumlusunun eğitimlerinde ise temel tasarım, mimari tasarım, yapı elemanları, yapı yönetimleri, kentsel tasarım ilkeleri ve fiziksel çevre tasarımları ve yapı hukuku gibi dersler bulunur.