Satın Alma Uzmanı Nedir?

Satın Alma Uzmanı Kimdir?

Satın alma uzmanı; bağlı olduğu firma ya da şirket içerisinde bulunan satın alma departmanında, satın alınması ya da satışını yapması gereken malzeme, ürün ya da hizmet ile ilgili piyasa araştırmaları yapan, görüşmelere dahil olan ve satın alma sürecini organize eden kişiye verilen mesleki unvandır.

Satın Alma Uzmanı Ne İş Yapar? Satın Alma Uzmanının Görev Sorumlulukları Nelerdir?

Satın alma biriminde yürütülen faaliyetlerin tamamından sorumlu olan satın alma uzmanının başlıca görev ve sorumlulukları şöyle sıralanabilir:

 • Satın alma alanıyla ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmalar hazırlamak,
 • Satın alma alanında yaptığı araştırmalar ile maliyet cetveli oluşturmak ve ek belgeleri düzenlemek,
 • Şirket olarak yapılması ya da yaptırılması düşünülen işlerin işlem dosyalarını hazırlamak,
 • Gerektiğinde ihale ile ilgili süreçleri takip etmek,
 • Şirket içi ihale komisyonu oluşturmak,
 • Satın alma alanında ilgili komisyon kararlarını hazırlamak,
 • Alınan ürün ya da malzemelerin ilgili birimlere teslimatının yapılmasını sağlamak,
 • Şirket birimleri ile ilgili evrak ve döküman hazırlamak,
 • Sipariş edilen malzemelerin uygunluğuna dikkat etmek,
 • Alınan hizmetlerin kalite kontrollerini yapmak, yapılmasını sağlamak,
 • Firmaların gereksinimlerini maliyet ve performans açısından tespit etmek, belirlemek,
 • Gereksiz maliyetleri kısmak,
 • İşlemlerin zamanında yapılmasını sağlamak, işi hızlandırmak.

Satın Alma Uzmanı Nasıl Olunur?

Satın alma uzmanı olmak için üniversitelerin ilgili fakültelerinde yer alan ön lisans ya da lisans bölümlerinden olan Satış ve Pazarlama Bölümü, Pazarlama Bölümü, İktisat Bölümü ve İşletme Bölümü gibi alanlardan mezun olmak gerekir.