Satış Analisti Nedir?

Satış Analisti Ne Demek?

Satış analisti nedir sorusu, satışların değerlendirilmesi ve eksiklerin tespit edilmesini sağlayan kişidir, şeklinde cevaplanabilir. Satışların analizini yapmak, çalışmalarla hedefler arasındaki uyumu ölçümlemek açısından yararlıdır. Üretim ve satış düzeyleri orantı göstermezse kayıp yaşanabilir. Ekipman ve personel yeterliğini artırmak için ek bilgilere ihtiyaç duyulur. Firmanın pazardaki etkinlik durumu, hedef kitle eğilimleri, personellerin talebi karşılama düzeyi yol göstericidir. Satış analisti büyümeyi engelleyebilecek veya büyümeyi sağlayacak detaylara odaklanır. Hatadan kaçınarak yönlendirici raporlar verilmesi, yatırımların verimliliğini yükseltir. Analist, faaliyetlerin son aşamadaki durumunu değerlendirirken çeşitli ölçütlere bağlı kalır. Sayısal veriler, analizin temelidir. Pozisyon çalışanları, matematiğin alt dallarından olan analiz aracılığıyla birçok değişkeni inceler.

Satış Analisti Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Satış analisti ne iş yapar sorusunun cevabı; gözlem ve raporlama, olarak verilebilir. Satışların beklentiyle kıyaslanması gözlem ve veri analizi ile mümkündür. Araştırma sonuçlarının ilişkilendirilerek yönetime veya ilgili departmanlara sunulması gerekir. Analist, faaliyetleriyle Ar-Ge departmanını destekler. Eksiklerin giderilebilmesi ve standartların yükseltilmesi için satış verileri önemlidir. Piyasayı izlemek, farklı ölçülerdeki firmaların çalışmalarını kıyaslamak, kazancın artması için gereken değişimleri saptamak, müşteri profillerini tespit ederek talep haritası oluşturmak temel görevlerdir. Satış analisti ve Ar-Ge uzmanı sorumluluk konusunda benzerdir. Pozisyonlar arasındaki fark, odaklandıkları detaylarla ilişkilidir. Satış analisti pazarlama faaliyetlerinin başarısını gözlemler. Ar-Ge uzmanları üretim, depolama, satış ve dağıtım çalışmalarının bütününe odaklanır. Bu departmanın satış ve pazarlama bölümünde görev alanlara satış analisti denebilir. Satışların değerlendirilmesinde atılan adımlar şöyledir:

 • Güvenilir araştırma kurumlarının sektöre dair çalışmalarını takip etmek.
 • Veri tutarsızlığı yaşanırsa anketör istihdamı talep etmek, firma adına tüketicilerle temas kurmak.
 • Ürün popülaritesini artırabilecek tanıtım metotlarını değerlendirmek.
 • Şubelerdeki stok durumunu takip etmek.
 • Satış faaliyetlerinin yavaş ve hızlı seyrettiği bölgeleri ayırt etmek.
 • İlgi görmeyen hizmetler hakkında yönetimi bilgilendirmek.

Satış Analisti İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Satış analisti görevleri arasında kazancı artırmak ve piyasanın durgun olduğu süreçlerde strateji geliştirmeye yardım etmek yer alır. Pozisyonun gerektirdiği eğitim, sayısal derslerin çoğunlukta olduğu İktisadi İdari Bilimler Fakültesi bölümlerinde verilir. Arz talep, alım gücü, pazarlama ve bütçe faktörlerini değerlendirilebilmek için ekonomi bilgisi şarttır. Sektöre yönelik bölümlerde eğitim alanlar üretim departmanında çalışabilirler. Pazarlama ve gelir takibi için sektör bilgisinden çok finansal konulara hakimiyet önemlidir. Aynı eğitim düzeyindeki analistler, farklı sektörlerde benzer sorumluluklara sahiptir. Satış analisti nasıl olunur sorusuna cevap sayılabilecek bölümler; İstatistik, Ekonometri, Maliye ve İktisattır. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi bölümleri vakıf ve devlet üniversitelerinin sık tercih edilen programlarıdır. Yüksek diploma puanı istihdam süreci için önemli bir kriterdir. Satış sonrasındaki memnuniyet durumunu takip etmek, rapor sunmak ve etkili satış metotları geliştirebilmek için Pazarlama bölümü idealdir.

Satış Analisti Olmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Satış analisti, kurumsal firmaların önemli pozisyonlarından biridir. Kazanç ve harcamalar arasındaki dengeyi korumak, analistlere duyulan ihtiyacı artırır. Firma ölçeği arttıkça, yatırımda gösterilmesi gereken hassasiyet artar. Müşteri talebini karşılayan ve karşılamayan hizmetler ayırt edilmezse kurumsal faaliyetleri sekteye uğratabilir. Satış analisti, hedeflerle mevcut durumu kıyaslarken eleştirel olmalıdır. Satış analisti görev tanımı pazarlama faaliyetlerinin hedefi karşılama düzeyini araştırmayı içerir. İstatistiksel verilere ulaşabilmek veya gözlemlerden hareketle veri dokümanları hazırlayabilmek gerekir. Evrak üzerinde yapılan incelemeleri saha çalışmalarıyla desteklemek, araştırma deneyimi ister. Profesyonel kariyer öncesinde anketörlük yapmış veya bilgi toplamayı gerektiren projelerde gönüllü olmuş adaylar avantajlıdır. Satış analisti, kontrol becerisine de sahiptir. Satılan ürünlerin hasılatıyla stok durumunu karşılaştırabilmek önemlidir. Pozisyonun temel şartları şöyle sıralanır:

 • Satış stratejilerine hakim olmak.
 • Piyasa hareketlerine uygun şekilde satışları yönlendirebilmek.
 • Sektördeki yeniliklere meraklı olmak.
 • Gelişime açık olmak.
 • Firmanın kaynak kullanım politikalarını değerlendirebilmek ve şekillendirebilmek.
 • Pazarlama departmanının gelişimi için ilgili departmanda çalışan personele eğitim verebilmek.
 • Satış konusunda ve sektör özelinde akademik araştırmalar yapabilmek.

Satış Analisti İşe Alım Şartları Nelerdir?

Satış analisti iş ilanları, birçok departmanı bulunan firmalarca yayınlanır. Deneyimsiz adaylar için muhasebe departmanı fayda sunabilir. Verilerin dijital ortamda saklanması, analizin aşamalarındandır. Bilgisayar becerilerine olan hakimiyet, önemli bir fark yaratır. Bilgisayar ve dokümantasyon bilgilerini saha deneyimiyle tamamlamak gerekir. Firmanın şubelerini ziyaret ederek ciro takibi yapmak, sayım işlerinde görev alıp girdi çıktı uyumluluğunu teyit etmek, sosyal medya platformlarındaki tüketici yorumlarını değerlendirmek ve departmanlara bilgi sağlamak önemli işlerdir. Analistlerin sıklıkla iletişimde olduğu departman, üretim departmanıdır. Büyük firmalarda iş bulmayı kolaylaştırabilecek koşullar şöyledir:

 • Seyahat engeline sahip olmamak.
 • Tablo, grafik, şema çözümleyebilmek ve hazırlayabilmek.
 • Sunulan hizmetlere ilişkin yabancı kaynakları takip edebilmek.
 • Kurumsal düzeyde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek.
 • Bölge müdürleri veya genel müdür tarafından istenen satış verilerini toplayabilmek.
 • Erkekler için askerliğini yapmış veya görevden muaf olmak.

Satış analisti maaşları ise firmaya ve pozisyonun düzeyine göre değişiklik gösterir. Siz de aradığınız standartlara en uygun iş ilanlarına Kariyer.net ile ulaşabilirsiniz. Bulunduğunuz konumdaki iş ilanlarını listeleyebilir, ilan detaylarını inceleyerek kendinize en uygun ilanlara iş başvurusunda bulunabilirsiniz.