Satış Pazarlama Müdürü Nedir?

Satış Pazarlama Müdürü Kimdir?

Satış Pazarlama Müdürü, müşteri gereksinimlerine uygun satış stratejileri geliştirme ve ürün, hizmet veya fikirleri teşvik ederek firma karını maksimize etmekten sorumludur.

Satış Pazarlama Müdürünün Görev Tanımı Neleri Kapsamaktadır?

Ticari ve idari sorumlulukları olan Satış Pazarlama Müdürünün görev tanımı çalıştığı sektörün yanı sıra işyerinin türüne ve büyüklüğüne bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Satış Pazarlama Müdürünün genel mesleki yükümlülükleri şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Ürün ve hizmetleri tanıtmak için pazarlama kampanyaları geliştirmek,
 • Anahtar müşteriler ile ilişki kurarak anlaşmaları müzakere etmek,
 • Satış ve pazarlama faaliyet bütçelerini yönetmek,
 • Müşteri kitlelerini tanımlamak amacıyla araştırma yapmak ve verileri analiz etmek,
 • Yeni fikir ve stratejiler tasarlamak,
 • Basılı, çevrimiçi, elektronik medya ve doğrudan posta dahil olmak üzere reklam ve tanıtım faaliyetlerini planlamak,
 • Tutarlı bir kurumsal imaj tesis etmek,
 • Pazar araştırmasını değerlendirmek ve değişen rekabet koşullarını karşılamak için pazarlama stratejisi düzenlemek,
 • Rakip ürünlerin, satış ve pazarlama faaliyetlerini izlemek,
 • Reklam, üretim, satış ve dağıtım gibi departman çalışanları ile işbirliği içerisinde olmak,
 • Pazarlama faaliyet raporlarının hazırlanmasına rehberlik etmek ve yönetime sunmak,
 • Gelişen pazarlama stratejilerinden haberdar olmak.

Nasıl Satış Pazarlama Müdürü Olunur?

Satış Pazarlama Müdürü olmak isteyen kişilerin üniversitelerin; Pazarlama, İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme gibi ilgili bölümlerinden mezun olması gerekmektedir.

İş Verenlerin Satış Pazarlama Müdüründe Aradığı Nitelikler Nelerdir?

Müşterilerle müzakere yapabilme vasfı Satış Pazarlama Müdürünün temel niteliklerinden biridir. Meslek profesyonellerinin sahip olması beklenen diğer özellikleri ise şunlardır;

 • Liderlik vasfına sahip olmak,
 • Müşteri merkezli ve çözüm odaklı düşünebilmek,
 • Güçlü bir iletişim diline sahip olmak,
 • Takım çalışması ve yönetimini gerçekleştirebilmek,
 • Yoğun stres altında çalışabilmek,
 • Kritik düşünebilmek ve pratik karar verebilmek.