Sigorta Müdürü Maaşları

Kariyerinde Maaşlar

Sigorta Müdürü poziyonunda çalışanların kariyerlerinde ilerledikçe çalıştıkları pozisyonlar ve aldıkları ortalama maaşlar

EN DÜŞÜK ORTALAMA EN YÜKSEK
Bankasürans Müdür Yardımcısı 7.330 10.220 14.730