Sözleşme Uzmanı Nedir?

Sözleşme Uzmanı Ne Demek?

Sözleşme uzmanı; şirket adına yapılan tüm sözleşmelerin hukuki açıdan ve şirket stratejilerine uygun şekilde hazırlanmasını sağlayan ve kontrollerini gerçekleştiren kişidir.

Sözleşme Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Şirketi yasal olarak bağlayan evraklar üzerinde çalışan sözleşme uzmanının bürokratik sorumlulukları fazladır. Şirketin sektörüne bağlı olarak farklı alanlarda uzmanlaşması gereken sözleşme uzmanının, genel görevleri arasında;

 • Sözleşmenin taraflarının ihtiyaç ve beklentilerini belirlemek,
 • Sözleşmeye hangi kanun hükümlerinin uygulanacağını netleştirmek,
 • Varsa borçların ifa sırasının nasıl ve ifa yerinin neresi olacağını belirlemek,
 • Vergi ve diğer masrafları netleştirmek ve bunların hangi tarafa ait olduğunu belirlemek,
 • Yetki anlaşması, sorumsuzluk anlaşması, gizlilik anlaşması, delil anlaşması, temlik yasağı anlaşması gibi farklı anlaşmaların olup olmayacağını netleştirmek,
 • Sona erme rejimi nasıl formüle edilmeli belirlemek,
 • Şirket adına hazırlanmış tüm sözleşmeleri incelemek ve düzeltmeleri yapmak ya da önermek,
 • Tarafların sözleşme süresince şartları uygulayıp uygulamadıklarını takip etmek,
 • Sözleşme eklerinde olması gereken (imza sirküleri ve Ticaret Sicil gazetesi gibi) belgeleri kontrol etmek, hazırlamak,
 • Gerektiğinde sözleşmede kefil veya teminat olması ihtiyacını belirlemek ve gereklilikleri yerine getirmek,
 • Sözleşmelerin imza aşamasında bulunmak ve gerekli tüm yasal kontrolleri yapmak,
 • Yabancı dilde sözleşme hazırlamak ya da değerlendirmek için resmi tercüme büroları ile çalışmak,
 • Gerektiğinde sözleşme şartlarını değerlendirmek için hukuk büroları ya da avukattan görüş almak, yer alır.

Sözleşme Uzmanı Olmak İçin Gerekenler

Üniversitelerin hukuk veya sosyal bölümlerinden mezun; yasal yönetmelikleri ve hukuk dilini bilen kişiler sözleşme uzmanı olabilirler.

Sözleşme Uzmanı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Sözleşme hazırlama ve değerlendirme aşamasında hem yasal mevzuatları bilmek, hem de yazılı iletişimin kuvvetli olması gerekir. Bu sebeple lisans eğitimine ek olarak bu alanda uzmanlaşmak için farklı sertifika programlarının ve eğitimlerin alınması tavsiye edilir. Sözleşme uzmanı olmak için alınması gereken eğitimler arasında:

 • Sözleşme hazırlama teknikleri
 • İletişimde kalite standartları
 • Vergi hukuku
 • Genel hukuk
 • Uluslararası hukuk
 • Ticaret hukuku gibi konular yer alır.
ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
26.880 / Aylık
27 kişinin ortalama maaşıdır.