STEM Öğretmeni Nedir?

Stem Öğretmeni Ne Demek?

Stem, disiplinler arası yeni bir öğretim sistemi olarak ifade edilir. Stem öğretmeni ise öğrenciye düşünme odaklı çalışmalar yürütmesinde yardımcı olur. Öğrencinin motivasyonunu arttırırken bir yandan da yeteneklerini öne çıkarmasını sağlar. Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerini bir araya getirerek öğrencilerin farklı düşünebilme kabiliyetini arttıran stem öğretmeni, onların hem günlük yaşamda hem de meslek hayatlarında daha başarılı olmaları için pratik yöntemler öğretir ve bu bakış açısını aşılar.

Stem Öğretmeni Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Başarılı ve çağın gereklerine uyum sağlayan bireyler yetiştirmeyi amaç edinen stem öğretmeninin görev ve sorumlulukları geniş bir aralığı kapsar. Genel hatları ile stem öğretmeninin görevleri arasında:

  • Fen, matematik, teknoloji ve mühendislik alanlarında yetkin bireyler yetiştirmek,
  • Öğrencinin tasarım ve çözüm odaklı düşünmesini sağlarken öğrenme motivasyonunu arttırmak,
  • Öğrenciye erken yaşta analitik düşünme ve problem çözme yeteneği kazandırmak,
  • Liderlik vasfına sahip öğrenciler yetiştirmek,
  • Laboratuvar çalışmalarından kodlamaya kadar pek konuda öğrenciye ışık tutmak,
  • Çeşitli sorular ve deney gözlem yöntemi ile öğrencide merak duygusunu tetiklemek, yer alır.

Stem Öğretmeni Olma Şartları Nelerdir?

Dijital çağın gereksinimine uygun çalışmalar yürütecek bireyler yetiştirme sürecine katkı sağlayan stem öğretmenliği için eğitim fakültelerinden mezun olmak gerekir. Özellikle sınıf öğretmenleri stem öğretmenliği sertifika programlarına başvurabilir. Sertifikalı eğitimler genellikle çeşitli üniversitelerin bünyesinde verilir.

Stem Öğretmeni Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Stem eğitim programı kapsamında stem yaklaşımının neyi kapsadığına dair detaylar öğretmenler ile paylaşılır. Stem öğretmeni eğitim programında;

  • İnovasyon,
  • Yaratıcı düşünme,
  • Mühendislik tasarımları,
  • Uygulama değerlendirme gibi dersler bulunur. Alanında yeterlilik kazanan uzmanların verdiği seminerler ile de eğitimler desteklenir.

STEM Öğretmeni İş İlanları

Şu anda aktif iş ilanı yok

Bu pozisyon için şu anda aktif bir iş ilanı yok. Benzer pozisyonlarda şansınızı deneyebilirsiniz.