Sterilizasyon Sorumlusu Nedir?

Sterilizasyon Sorumlusu Ne Demek?

Sterilizasyon sorumlusu, hastanelerdeki ameliyathanelerde çalışan ve sterilizasyon bölümünün tüm sorumluluğunu üstlenen kişidir. Sterilizasyon ünitesinde, aletlerin tam olup olmaması, hastanın ameliyata hazırlanması, ameliyathanede çalışanların verimlilik performanslarının denetlenmesi gibi konular, sterilizasyon sorumlusuna aittir.

Sterilizasyon Sorumlusu Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Sterilizasyon ünitesinde standart belirlemek ve herkesin belirlenen bu standarta uymasını sağlamakla sorumlu olan sterilizasyon sorumlusunun temel görevleri şunlardır:

 • Hastanenin belirlediği hijyen kurallara uyulmasını sağlamak,
 • Sterilizasyon ünitesinin personel sayısının ve niteliğinin belirlenmesini sağlamak,
 • Sterilizasyon ünitesinde çalışan kişilerin özlük işleri hakkında üst birimlere bilgi aktarmak,
 • Hemşirelik hizmetleri için gerekli olan alet ve ekipmanların tam olmasını sağlamak, eksiklerin giderilmesine yardımcı olmak,
 • Enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınmasını sağlamak,
 • Hastanede yer alan acil durum planlarının uygulanmasını gerçekleştirmek,
 • Sterilizasyon ünitesine gelen kirli ekipmanların temizliğini gerçekleştirmek, tekrar kullanılamayacak durumda olanları imha etmek,
 • Malzemelerin steril edilmesini sağlamak, raf ömrü olan malzemeleri belirlemek ve son kullanma tarihlerine uygunluğunu denetlemek,
 • Sterilizasyon ünitesinde çalışan personellerin eğitim ihtiyaçlarını denetlemek ve gerekli eğitimlerin alınmasını sağlamak,
 • Sterilizasyon ünitesine yeni alınan alet ve ekipmanların gerekli kurulumlarının gerçekleştirilmesini sağlamak, bakım ve onarımlarını yaptırmak.

Sterilizasyon Sorumlusu Olmak İçin Gerekenler

Sterilizasyon sorumlusu olmak için genellikle iki farklı yol bulunur. Bu yollardan ilki ilgili üniversitelerin dört yıllık eğitim veren hemşirelik fakültelerinden mezun olmaktır. Mezun olan kişiler gerekli kriterleri karşıladıklarında isterlerse sterilizasyon sorumlusu olabilirler. Bu kriterler, hastaneden hastaneye farklılık göstermekle birlikte, genellikle ameliyat hemşiresi olarak kişinin 2 yıl çalışmasını gerektirir. Bir süre hemşirelik hizmetleri sorumlusu olarak deneyim kazanmak da gerekebilir. Sterilizasyon sorumlusu olmak için bir diğer yol ise sağlık meslek yüksek okullarından eğitim alarak mezun olmaktır. Yüksekokuldan mezun olan kişiler belli bir deneyim sonrası kariyerlerini sterilizasyon sorumlusu olarak devam ettirebilirler.

Sterilizasyon Sorumlusu Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Sterilizasyon sorumlusu olmak için öncelikle şu eğitimleri almak gerekir:

 • Fizyoloji,
 • İç hastalıkları,
 • Klinik biyokimya,
 • Cerrahi hastalıkları,
 • Enfeksiyon hastalıkları,
 • Kadın sağlığı ve hastalıkları,
 • Halk sağlığı,
 • Sağlık eğitimi.
ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
6.800 / Aylık
12 kişinin ortalama maaşıdır.
Benzer Meslekler