Sterilizasyon Teknikeri Nedir?

Sterilizasyon Teknikeri Nedir?

Sterilizasyon Teknikeri Ne Demek?

Sterilizasyon teknikeri sağlık alanında kullanılacak tıbbi malzemelerin; sterilizasyon, paketleme, sayım ve depolanması gibi çeşitli işlemlerinden sorumlu olan teknik elemana verilen unvandır. Sterilizasyon teknikeri nedir sorusunu cevaplamadan önce sterilizasyon işleminin ne olduğundan bahsetmek faydalı olabilir. Sterilizasyon; hastane, klinik, ameliyathane gibi sağlık birimlerinde kullanılan tıbbi araç ve gereçlerin üzerinde yer alabilecek mikropların çeşitli yöntemler kullanılarak yok edilmesi ile bu araçların tekrar kullanıma hazır hale getirilmesi işlemidir. Sterilizasyon teknikeri, sterilizasyon işlemini gerçekleştirerek medikal araç ve gereçlerin hastalara uygulanacak tıbbi müdahalelerde tekrar kullanılmasını sağlayan kişidir. Hastane, muayenehane, klinik gibi tıbbi birimlerde muayene, tanı ve tedavi işlemleri esnasında pek çok medikal alet kullanılır. Tek kullanım özelliğinde olmayan medikal aletlerin her kullanım sonrası steril bir şekilde tekrar kullanıma hazır hale getirilmesi gerekir. Çünkü bu araç ve gereçlere tıbbi işlemler esnasında çeşitli mikroorganizmalar kontamine olabilmekte, yani bulaşabilmektedir. Bu durum, hem hastalar hem de sağlık çalışanları açısından risk teşkil eder. Sterilizasyon teknikerleri, uygun şartlarda gerekli işlemleri yaparak hastalıklar ve enfeksiyonların bulaşma riskini ortadan kaldırır. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemleri konusunda yeterli donanıma sahip kişilerdir. Sterilizasyon teknikerleri ameliyathane, hastane, klinikler, diş hastaneleri gibi pek çok tıbbi birimde görev yapabilirler.

Sterilizasyon Teknikeri Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Sterilizasyon teknikeri sadece medikal araç gereçlerin dekontaminasyonundan sorumlu değildir. Ön temizlik, paketleme, depolama, sayım gibi pek çok vazife sterilizasyon teknikeri görev tanımı kapsamında yer alır. Sterilizasyon teknikeri ne yapar sorusuna bu meslek grubunun görev ve sorumlulukları ile yanıt verilebilir:

 • Sterilizasyon teknikeri medikal amaçla kullanılan araç ve gereçlerin ön temizliğinden sorumludur.
 • Sağlık birimlerinde muayene, teşhis, tedavi, cerrahi operasyon gibi işlemler esnasında kullanılan tüm medikal malzemeleri steril eder.
 • İlgili sağlık biriminde bulunan medikal araç gerecin sayımından ve depolama işlemlerinden sterilizasyon teknikeri sorumludur.
 • Sterilizasyon teknikerleri medikal gereçlerin bakım ve kontrolünü yapar.
 • Medikal malzemeleri muhafaza eder.
 • İşlem yaptığı araçlarla ilgili gerekli evrakları düzenler, bütün işlemleri kayıt altına alır.
 • Medikal malzemeleri ilgili yerlere teslim eder.
 • Kullanım sonrası tekrar teslim alarak gerekli işlemleri düzenler.

Sterilizasyon teknikeri görevleri çalışılan kuruma bağlı olarak belli ölçüde farklılık gösterebilir. Genel olarak ise yukarıdaki sorumlulukları yerine getirmesi beklenir.

Sterilizasyon Teknikeri Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Sterilizasyon teknikeri olmak için üniversitelerin Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği Programından mezun olmak gerekir. Bu bölümün bulunduğu yükseköğretim kurumlarından biri Hacettepe Üniversitesi'dir. Bunun yanı sıra farklı üniversitelerde de eğitim verilmektedir. Bölüm, üniversitelerin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu birimlerine bağlı bulunmaktadır. Teorik eğitimin yanı sıra son sene staj uygulaması bulunmaktadır. Ön lisans eğitiminin sonrasında mezunlara "Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Sağlık Teknikeri" unvanı verilir. Sağlık meslek lisesi mezunu olup hemşire yardımcılığı görevinde bulunan kişiler de sterilizasyon teknikeri olarak kendilerine iş bulabilirler. Ameliyathane Teknikerliği Bölümü mezunları da bu görevle çalışabilmektedir. Dolayısıyla Sterilizasyon teknikeri nasıl olunur sorusuna en az sağlık meslek lisesi mezunu olarak ve ön lisans eğitimi alarak, şeklinde cevap vermek mümkündür.

Sterilizasyon Teknikeri Olmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Sterilizasyon teknikeri olmak için gereken ilk şart elbette, mesleki yeterliliktir. Mesleki yeterlilik, eğitim kurumlarının ilgili bölümlerini başarı ile tamamlayarak mümkün olabilmektedir. Sağlık birimlerinde kullanılan medikal malzeme ve araç gereçler hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Hastane gibi çeşitli sağlık birimlerindeki işleyişi biliyor olmak son derece önemlidir. Bunun yanı sıra hijyen kurallarına dikkat etmek, halk sağlığını önemsemek ve bu konuda bilinçli davranmak mesleğin gereklilikleri arasında yer alır. Etkili bir sterilizasyon işlemi ile hastalıkların önüne geçilebileceğinin bilincine sahip olmak gerekir. Çağa ayak uydurarak en az temel düzeyde bilgisayar kullanımına, programlarına, bilişim teknolojilerine vakıf olmak önem taşır. Sterilizasyon teknikerleri devlet hastanelerinin, üniversite hastanelerinin ve özel hastanelerin poliklinik, ameliyathane gibi birimlerinde, diş hekimlerine bağlı kliniklerde iş bulabilir.

Sterilizasyon Teknikeri İşe Alım Şartları Nelerdir?

Sterilizasyon teknikeri olabilmek için işe alımlarda bazı özelliklere sahip olmak avantaj sağlar. İşe alımlarda öne çıkan şartlardan ilki mesleki donanımdır. Firmalara göre farklılık gösterse de işe alım şartları şu şekilde listelenebilir:

 • İlgili ön lisans bölümlerinde mezun olmak,
 • Herhangi bir sağlık kuruluşunda en az 2 yıl deneyim sahibi olmak,
 • Esnek çalışma sistemine uyum sağlamak,
 • Tercihen yabancı dil bilmek,
 • Mesaili ve vardiyalı çalışabilmek,
 • Erkek adaylar için askerlik şartını yerine getirmiş olmak.

Sterilizasyon teknikeri maaşları ise bağlı olunan kuruma göre değişebilir. Ayrıca kişinin deneyimine göre de maaş miktarında farklılık görülebilir. Kariyer.net ile kendinize en uygun sterilizasyon teknikeri iş ilanları seçeneklerine kolayca erişebilir, filtreleme seçenekleri ile dilediğiniz şehirdeki ilanları, İstanbul sterilizasyon teknikeri iş ilanları gibi görüntüleyebilirsiniz.