Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (MYO) Bölümü

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Nedir?

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, üniversitelerin ön lisans programları arasında yer alır. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlarda; hastanın randevu işlemlerini düzenleme, hasta bilgilerinin sisteme girişini sağlama ve hastayı kurumun işleyişi hakkında bilgilendirme işlemlerini yürütür. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü, tıbbi ve idari bölümlerdeki yazışmalar ve evraklar gibi belgeleri arşivleme ve raporlama, tıbbi verileri derleyip bilimsel yöntemlerle analizini raporlama, hastalıkları uluslararası sistemlere uygun olarak kodlama işlemlerini yerine getirme görevlerini kapsar. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü aracılığı ile öğrencilere, tıbbi terminolojiye iyi düzeyde hâkim olma, teknolojiyi ve büroda bulunan teknolojik aletleri kullanabilme, hekimler, hastalar, çalışma arkadaşları ve toplumdaki diğer kişiler ile etkili iletişim kurabilme becerisine ulaşabilme, meslek ile ilgili donanım ve bilgilere sahip olma gibi yetkinlikler kazandırılmaya çalışılır. Bu mesleği yapmak isteyenler Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik puanları hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 4 yıllık taban puanları yerine ilgili program bir ön lisans programı olduğu için iki yıllık ön lisans eğitimi puanlarına göre öğrencileri alır. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik taban puanları ilgili yıldaki tercih durumuna bağlı olarak değişebilir. Bölümü okuyan veya bu bölümden mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile 4 yıllık eğitim veren Sağlık İdaresi ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği, İşletme ve Uluslararası İşletme Yönetimi bölümlerine geçiş sağlayabilirler. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programında staj uygulaması da bulunur. İkinci sınıf öğrencilerinin, 4. yarıyıl sonunda Staj Eğitim Komisyonu tarafından belirlenen tarihler arasında 30 iş günü staj yapma zorunluluğu bulunur. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programını tercih edecek kişilerin şu özellikleri taşıması beklenir:

 • Ayrıntıların farkında olunması, dikkatli ve disiplinli çalışmaya uyum sağlanması.
 • Kurallara uyan ve planlı çalışan biri olunması.
 • Sorumluluk sahibi olunması.
 • Kendisini geliştirmek konusunda istekli olunması.
 • Güler yüzlü ve sabırlı olunması, güçlü iletişim becerilerine sahip olunması.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü, üniversitelerin meslek yüksekokulları bünyesinde bulunur. Özel üniversitelerde ve devlet üniversitelerinde de bu alanda eğitim alınması mümkündür. Tıbbi sekreter olarak bu bölümden mezun olabilmek için mezuniyet şartlarını yerine getirmek gerekir. Üniversitelerin Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programından mezun olma koşulları arasında yer alan şartlar şöyledir:

 • Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kredi/AKTS miktarına ulaşmak.
 • Zorunlu derslerin tamamını başarılı şekilde tamamlamak.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Dersleri Nelerdir?

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik dersleri bahar ve güz dönemi olmak üzere, iki yılda toplam dört dönemde tamamlanır. Bu bölümü okuyan öğrencilerin alacağı temel dersler şu şekildedir:

 • Tıp Terimleri
 • Temel Bilgi ve Teknolojileri I-II
 • Tıbbi Belgeleme
 • Anatomi
 • Temel Sağlık ve Hastalık Bilgisi
 • Temel İlk Yardım Bilgisi
 • Yabancı Dil I-II
 • Halkla İlişkiler ve İletişim
 • Sağlık Psikolojisi
 • Toplantı ve Sunu Teknikleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Genel Muhasebe
 • Mesleki Yazışmalar
 • Büro Teknolojileri
 • Sağlık Kurumları Yönetimi I-II
 • Yönetici Asistanlığı
 • Türk Dili I-II
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II
 • Sağlık Kurumlarında İletişim
 • Dosyalama ve Arşivleme
 • Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri
 • Klavye ve Daktilografi
 • Hastane Yönetim ve Organizasyonu
 • Güzel Konuşma ve Diksiyon
 • Tıp Kütüphaneciliği
 • Girişimcilik
 • Biyoistatistik

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü öğrencileri bu derslerden sorumlulardır. Üniversite programında yer alan derslerin tamamını başarıyla tamamlayan kişiler, tıbbi sekreter unvanına sahip olurlar. Tıbbi sekreter olarak farklı kurumlarda görev yapabilirler.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Mezunu Ne İş Yapar?

Üniversitelerin Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programından mezun olanlar kamuda ve özel sağlık kuruluşlarında tıbbi sekreter unvanıyla çalışabilirler. Tıbbi sekreterlerin çalıştıkları kurumlarda yerine getirmeleri gereken görevler ve sorumluluklar bulunur. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik mezunu çalışanların görevleri ve sorumlulukları şunlardır:

 • Hastaları karşılayarak giriş kayıtlarını yapar, gerekli evrakları doldurtur ve hastaların bilgi alma isteğine cevap verir.
 • Hastaların gerekli birimlere dağılımını sağlar.
 • Hasta öyküsünü ve ameliyat bilgilerini not eder.
 • Gelen telefonlara cevap vererek mesajları not alıp ilgili doktora iletir.
 • Doktorun randevu takvimini düzenler, hastaların bir sonraki muayenesi için randevu ayarlar ve gelecek randevuyu teyit eder.
 • Laboratuvar sonuçlarını ilgili kişilere iletir.
 • Faturalandırma işlemlerini yerine getirir.
 • Büro ve idari işleri düzenleyerek ofiste bulunan teknolojik aletlerin bakımını ve onarımını yapar.
 • Sağlık kuruluşunun yatak kapasitesi, ölüm oranı ve doğum hızı gibi konularda istatistik cetvellerini düzenleyip araştırmacılara sunar.
 • Tıp alanında yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçları düzenler.
 • Hastane politikalarına bağlı kalarak çalışma yürütür.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik iş imkânları mevcuttur. Öncelikle devlet hastanesinde görev alabilirler. Devlet hastanesinde çalışabilme olanağı bulmak için Kamu Personeli Seçme ve Sınavı’na girilmesi ve kontenjanda yer almaya yetecek puanı almak gerekir. KPSS'den yeterli puan alınırsa devlet hastanelerine atama işlemi gerçekleşir. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik mezunu olanlar aynı zamanda özel hastanelerde ve özel kliniklerde tıbbi sekreter olarak çalışabilirler. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik mezunu kişiler; devlet hastanelerinde, özel hastanelerde, özel kliniklerde, özel tıp merkezlerinde, üniversite hastanelerinde, ambulans şirketlerinde, tıbbi yazılım firmalarında, adli tıp kurumunda, aile sağlığı merkezlerinde, medikal malzeme satan şirketlerde, görüntüleme merkezlerinde, ilaç firmalarında, özel muayenehanelerde ve sağlık sigortası şirketlerinde görev alabilirler.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü mezunları bu kurumlarda; hasta karşılama görevlisi, hasta kayıt yetkilisi ve doktor asistanı olarak poliklinik ve kliniklerde bilgi işlem hizmetlerinde, insan kaynakları bölümünde, tıbbi arşiv hizmetinde göre alabilirler. Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik maaşı çalışılan kuruma ve sahip olunan niteliklere göre değişkenlik gösterebilir. Devlet hastanelerindeki ve özel hastanelerdeki maaşlar arasında farklılık olabilir. Sağlık çalışanı maaşları hastane döner sermayesi ile belirlendiği için hastaneden hastaneye maaşlarda değişikliklerin görülmesi normaldir. Özel hastane, özel klinikler veya medikal şirketlerde çalışan kişilerin de maaşlarında farklılık görülebilir. Tıbbı dokümantasyon ve sekreterlik maaşı özel kurumlarda kişinin tecrübesine göre de değişebilir. Siz de bu alanda çalışmak isterseniz Kariyer.net üzerinden tıbbi sekreter iş ilanlarına göz atabilir ve kendinize uygun ilanlara başvurabilirsiniz.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (MYO) Bölümü Taban Puanları

Üniversiteler Bölümler Puan Türü Kontenjan Taban Puan Başarı Sırası
1
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (MYO) (Burslu) TYT 3 360,54964 338,703
2
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (MYO) TYT 70 338,98258 462,858
3
Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (MYO) (Burslu) TYT 4 333,89680 498,008
4
Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (MYO) TYT 70 332,66461 506,788
5
Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (MYO) TYT 50 329,09603 532,994

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (MYO) Bölümü için Üniversite ve Kariyer Yolculuğu

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (MYO) Bölümü hangi üniversitelerde bulunuyor? Bölümün mezunları hangi pozisyonlarda çalışıyor? Tüm yanıtları aşağıdaki tabloda bulabilirsin!

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (MYO) Bölümü mezunları hangi sektörlerde ve departmanlarda çalışıyor?

Mezunların Çalıştığı İlk 5 Sektör

 • 1 Sağlık
 • 2 Hastaneler
 • 3 Sağlık Hizmetleri
 • 4 Sağlık Hizmetleri
 • 5 Gıda

Mezunların Çalıştığı İlk 5 Departman

 • 1 Sağlık
 • 2 Satış
 • 3 Sekreterya
 • 4 Arşiv / Dokümantasyon
 • 5 Hizmet